Obavještenja

blog-img
Ideje i karakter

Takmičenje u okviru projekta „Ideje i karakter“ biće organizovano online, shodno sljedećem rasporedu: 1. I godina osnovnih studija: 26. i 27. 12. 2020. 2. II godina osnovnih studija: 29. 12. 2020. 3. III godina osnovnih studija: 30. 12. 2020. Instrukcije za pristup online platformi za realizaciju takmičenja (Teams, Zoom...), kao i raspored izlaganja grupa biće objavljen najkasnije u srijedu, 23. 12. 2020. Prisustvo svih studenata online takmičenju tokom njegovog trajanja je obavezno. Neopravdan izostanak jednog člana grupe na dan takmičenja implicira automatsku diskvalifikaciju svih članova grupe!