Obavještenja

blog-img
KONKURS ZA UPIS DRUGE GENERACIJE STUDENATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE 2021/2022 - KULTURA I TURIZAM

- U trajanju od dvije godine, 120 ECTS –

Master akademske studije Kultura i turizam se realizuju na Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica. U pitanju je studijski program koji se fokusira na turizam - sa stanovišta nacionalnog, kulturnog i održivog ekonomskog razvoja. Nastava se realizuje u saradnji sa Univerzitetom u Puli koji ima dugu i uspješnu tradiciju kada je u pitanju realizacija ovog interdisciplinarnog studija.

Master studije su namijenjene kandidatima koji su završili osnovne studije iz oblasti turizma, kulture i kulturnog turizma, ali i kandidatima koji imaju diplomu iz srodnih oblasti, a imaju znanja i afinitete da svoje dalje školovanje nastave na ovom studijskom program.

Nastavni plan i program podrazumijeva simbiozu različitih naučnih i umjetničkih disciplina s ciljem sticanja znanja, vještina i kompetencija koje su neophodne za adekvatnu valorizaciju kako prirodnih ljepota, tako i izuzetne kulturno-istorijske baštine ovog područja, a samim tim i za kontinuirano unapređenje kvaliteta turističke ponude Crne Gore.

Trajanje programa je dvije godine, a nastavu izvode eminentni domaći i međunarodni predavači, kao i brojni stručnjaci i eksperti iz prakse.

 

Više informacija možete dobiti putem emaila na: fkt@udg.edu.me  ili pozivom na broj 067492022.

Prijavljivanje kandidata će se obaviti u periodu od 05. do 15. oktobra 2021. 

Prijavni formular je moguće pronaći na: www.udg.edu.me/fkt/download

 

Razgovor sa zainteresovanim kandidatima će se obaviti u terminima o kojima će svi kandidati biti blagovremeno obaviješteni.