Obavještenja

blog-img
Posjeta studenata II godine JU Muzeji i galerije Podgorice

Studenti druge godine Fakulteta za kulturu i turizam su sa saradnikom u nastavi mr Dusanom Medinom bili u studijskoj posjeti JU Muzeji i galerije Podgorice. Dragan Radović, kustos, je vodio studente kroz postavku muzeja u JU Muzeji i galerije Podgorice, Vanja Vuković, muzejska pedagogica, kroz postavku u Kuslevovoj kući, a Selma Đečević, kustosica, kroz postavku galerije Risto Stijović.