Obavještenja

blog-img
Gostujuće predavanje doc. dr Udoyan Banerji

Doc. dr Udoyan Banerji sa odsjeka za lingvistiku Fakulteta umjetnosti u Banarasu iz Indije je, u okviru predmeta Tradicionalne kulture- modul Indijska kultura, odrzao predavanje studentima druge godine Fakulteta za kulturu i turizam na temu
"Indian Culture and Sanskrit Grammatical Tradition".