Obavještenja

Osnovne studije
Prijave za sportske i rekreativne aktivnosti

Prijave za sportske i rekreativne aktivnosti

Poštovane studentkinje i studenti, 

U prilogu možete pronaći više informacija o načinu prijave za sportske i rekreativne aktivnosti planirane za ljetnji semestrar studijske 2021/2022. godine.