Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Gostujuće predavanje - dr Jelene Jovanović-Nikolić

Fakultet za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica iz Podgorice u srijedu, 05. maja 2022. godine, s početkom u 16:00 časova u amfiteatru A3 organizuje predavanje dr Jelene Jovanović-Nikolić na temu „Pozorišna muzika u Crnoj Gori: Diskurs o nematerijalnoj kulturnoj baštini “.
Jelena Jovanović-Nikolić (Nikšić, 21.2.1987) završila je Srednju muzičku školu Stanković (klavirski odsijek) i studije muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Doktorirala je na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu sa temom Uloga muzike u kodiranju nacionalne i identiteta u Crnogorskom narodnom pozorištu (mentor prof. dr Sonja Marinković).

 
Od 2009. godine zaposlena je u Muzičkom centru Crne Gore. Učestvovala je u organizaciji preko 450 koncerata najznačajnijih umjetnika iz Crne Gore i inostranstva. Autor je muzikoloških programa za koncerte Crnogorskog simfonijskog orkestra, kataloga međunarodnog festivala A tempo, muzikoloških brošura za koncerte Crnogorskog simfonijskog orkestra. Povremeno piše prikaze koncerata klasične muzike u dnevnom listu Pobjeda.
 
Autor je monografije Filmska muzika Borisvala Tamindžića, i koautor (drugi od dva) monografije o prvoj deceniji rada Crnogorskog simfonijskog orkestra.U sklopu međunarodnog programa „Music Up Close Network/Creative Europe” održala je u Crnogorskom narodnom pozorištu prve Razgovore pred koncert (Pre-Talk Concert), uoči premijernog izvođenja Verdijevog Rekvijema u Crnoj Gori (april, 2017. godine).
 
Učestvovala je u dokumentarnom filmu Muzika na Crnogorskom dvoru koji je realizovan od strane nacionalnog javnog servisa RTCG.Predsjedništvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, na sjednici održanoj 6. juna 2019. godine je imenovalo za člana Odbora za muzičke umjetnosti.
U novembru 2019. godine održala je samostalnu naučnu tribinu u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti sa temom Pozorišna muzika u Crnoj Gori. U svojstvu istaknutog stručnjaka iz praske bila je angažovana kao predavač na Muzičkoj akademiji na Cetinju od 2016. godine do 2020. godine.