Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Gostujuće predavanje dr Jelena Jovanović-Nikolić

Danas je studentima druge i treće godine studijskog programa Kultura i turizam dr Jelena Jovanović-Nikolić održala gostujuće predavanje na temu „Pozorišna muzika u Crnoj Gori: Diskurs o nematerijalnoj kulturnoj baštini“. Studenti su imali priliku da čuju nešto više o kulturi, naročito o muzici u Crnoj Gori kao posebnom segmentu ljudskog djelovanja.
Moderator razgovora sa gostujućim predavačem bio je mr Dušan Medin, saradnik u nastavi Fakulteta za kulturu i turizam na predmetima iz oblasti kulturne baštine.
Zahvaljujemo se dr Jelena Jovanović-Nikolić na sjajnom i inspirativnom predavanju