Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Partnerstvo UDG-a sa Arizona State Univerzitetom

Partnerstvo UDG-a sa Arizona State Univerzitetom će omogućiti pristup respektabilnim kurikulumima ASU-a, njihovoj nastavi, materijalima, ekspertizi nastavnog osoblja, laboratorijama, novim idejama i projektima, kao i pružiti priliku da mladi ljudi studiraju i razmjenjuju iskustva širom svijeta.