Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Studijska posjeta European Business School ISAG u Portu

Dekanica Fakulteta za kulturu i turizam, prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović učestvuje u studijskoj posjeti European Business School ISAG u Portu zahvaljujući potpisanom sporazumu o saradnji između Univerziteta Donja Gorica i ISAG-a u okviru Erasmus programa mobilnosti. Ovom prilikom prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović je kolegama sa drugih visokoobrazovanih institucija predstavila Univerzitet Donja Gorica, viziju, misiju i ključne strateške ciljeve razvoja, a posebnu pažnju je posvetila procesu internalizacije i realizaciji istraživačkih aktivnosti na UDG-u. Takođe, ona je za sve zainteresovane profesore i studente održala i gostujuće predavanje na temu ,,Primjena savremenih ICT u valorizaciji kulturne baštine”, stavljajući poseban akcenat na kulturnu baštinu Crne Gore.