Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ZA STUDIJSKU 2022/23. GODINU

Dokumenta za upis se predaju od 5 - 8. jula 2022. godine od 10 do 14 sati, elektronskim putem ili u zgradi UDG.
DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO DOSTAVITI PRILIKOM UPISA:
1. Popunjeni formular za bodovanje (za studente i studentkinje koji predaju dokumenta dolaskom u zgradu Univerziteta);
2. Svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
3. Diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
4. Diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
5. Fotokopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
6. Fotografija (kao za lična dokumenta, a ako se predaje lično potrebno je dostaviti dvije fotografije).
Srećno!