Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Razgovor predsjednika i članova Vlade sa studentima crnogorskih univerziteta

Povodom 10 godina crnogorskih pregovora sa EU, generalni sekretarijat Vlade Crne Gore i Ministarstvo evropskih poslova organizovali su razgovor premijera i članova Vlade sa studentima crnogorskih univerziteta. Razgovor je bio organizovan u Vili Gorica.
Sa Fakulteta za kulturu i turizam u diskusiji su učestvovali Ema Mandić, studentkinja master studija studijskog programa Kultura i turizam i Milo Pejaković, student završne godine studijskog programa Vatel.