Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Odbrana diplomskog rada na temu “The 966 working hour system in China” studenta Nikole Ilijanića

Student Nikola Ilijanić je danas uspješno odbranio diplomski rad na temu “The 966 working hour system in China” pred komisijom u sastavu: prof. dr Zoran Đikanović, doc. dr Marija Orlandić i Lai Peiyu. U pitanju je prvi diplomski rad koji je odbranjen na studijskom programu Kineske studije u okviru Fakulteta za kulturu i turizam. Čestitamo kolegi Nikoli Ilijaniću!

Povezane foto-galerije: