Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Obilježavanje Dana evropske baštine

Ministarka kulture i medija, mr Maša Vlaović i dekanica Fakulteta za kulturu i turizam, prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, danas su potpisale Ugovor o sufinansiranju programa i projekta koji će biti realizovan na Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica u okviru obilježavanja Dana evropske baštine.

Ova godina biće posebna jer je posvećena obilježavanju dvadeset godina od donošenja UNESCO Konvencije za zaštitu nematerijalne kulturne baštine, a na Fakultetu za kulturu i turizam ce cijela nedjelja biti posvećena organizaciji različitih događaja - predavanja, interaktivnih radionica, studijskih posjeta itd., kako bi se na najbolji način ispromovisala vrijedna nematerijalna kulturna baština Crne Gore.