Obavještenja

Osnovne studije
Obavještenje o izloženosti master rada na uvid javnosti

Master rad po nazivom “Kulturna istorija Zete kroz tradicionalne igre i pjesme” studenta postdiplomskih studija Fakulteta za kulturu i turizam, studijski program Kultura i turizam, Jovice Kaluđerovića, broj dosijea 21/001, stavljen je na javni uvid od 19. 02. 2024. godine svakog radnog dana od 09-15h u prostorijama biblioteke Univerziteta Donja Gorica.

Eventualne primjedbe na master rad treba dostaviti Vijeću Fakulteta za kulturu i turizam u Podgorici, u roku od 7 dana, počev od 19. 02. 2024. godine.