Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ZA STUDIJSKU 2024/25. GODINU

Objavljen je Konkurs za upis studenata i studentkinja u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2024/25. godinu. Upis će biti održan 28, 29. juna i 1. jula.

Dokumentacija za upis u I godinu studija se može podnositi na dva načina: fizičkim dolaskom u zgradu UDG i elektronskim putem.

Detaljna objašnjenja o elektronskom upisu možete naći na sajtu Univerziteta. 

Dokumenta za upis se predaju od 10 do 14 sati, elektronskim putem ili u zgradi UDG.

DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO DOSTAVITI PRILIKOM UPISA

1. Popunjeni formular za bodovanje (za studente i studentkinje koji predaju dokumenta dolaskom u zgradu Univerziteta);
2. Svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
3. Diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
4. Diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
5. Fotokopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
6. Fotografija (kao za lična dokumenta, a ako se predaje lično potrebno je dostaviti dvije fotografije).

DOBRO DOŠLI!