Predavači

Saradnik
dr Ivana Kovač Barett

Dr Ivana Kovač Barett je na Univerzitetu Donja Gorica  angažovana iz oblasti predmata Španski jezik na Filološkom fakultetu od 2019. godine a na predmetu Hispanska kultura na Fakultetu za kulturu i turizam od 2020. godine, dok u Centru za strane jezike ove visokoškolske institucije predaje od 2015. godine. Prethodno je, od 2006. do 2015. godine, bila zaposlena na Filološkom, odnosno Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore a osim rada sa studentima i istraživanjem, bavi se sudskim, usmenim i pisanim prevođenjem.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odsjeku za španski jezik i hispanske književnosti a tokom osnovnih studija je bila višestruki stipendista Ministarstva inostranih poslova Vlade Španije te je tim prilikama pohađala kurseve i škole za hispaniste.

Naziv magistra filoloških nauka stekla je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši magistarsku tezu pod naslovom: „Kritički osvrt na jezičku politiku u Španiji“ 2010. godine, a na istom fakultetu je odbranila i doktorsku tezu „Sociolingüística Urbana: Estrategias de Cortesía Verbal en la Interacción Oral de la Comunidad Lingüística Urbana de Santo Domingo, República Dominicana“. Za potrebe rada na doktorskoj tezi sarađivala je sa univerzitetom Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, u Dominikanskoj Republici.

Kao stipendista Vlade Španije za postdiplomske studije, stekla je akademski naziv Eksperta za jezik i medije (Experto en Lenguaje y Medios de Comunicación) na Fakultetu za novinarstvo (Facultad de Ciencias de Información) državnog Univerziteta Komplutense (Universidad Complutense) u Madridu.

Kao stalni sudski tumač i prevodilac radila je i sarađivala sa brojnim najznačajnijim nacionalnim i internacionalnim organima (UN agencije, ambasade, institucije EU, državne organe, nevladin sektor) i bila član diplomatskih misija.

Učestvovala je na realizaciji međunarodnih naučno-istraživačkih projekata – Español en el mundo, Reflame.

Članica je međunarodnih stručnih udruženja.

Predsjednik  je ispitne komisije na ispitima DELE (Diplomas de español como lengua extranjera), organizovanim u saradnji sa Institutom Servantes iz Beograda.

Od 2018. godine je Počasni konzul Kraljevine Španije u Crnoj Gori, čime je postala prvi diplomata ove zemlje koji djeluje u Crnoj Gori i od tog perioda je pored svojih konzularnih obaveza koordinirala, organizovala ili prepoznala kao značajne brojne kulturne i sportske događaje i festivale, danas prepoznate i na nacionalnim i internacionalnim scenama (Ciklus filmova o Berlangi, Španski ženski film, Izložba fotografija, Međunarodni festival stripa, itd.)

Rezultati naučnoistraživačkog rada ONLINE:

- 2019. član tima Agencije za dijasporu MIP-a Crne Gore i Fakulteta za crnogorski jezik- Cetinje, pri izradi udžbenika crnogorskog jezika za strance, dostupnog na:

https://crnogorskijezik.me 

 Monografije/Priručnici

-Kovač-Barett,  Ivana,  2013,  Jezička  politika  u  Španiji,  Filozofski  fakultet, Institut za jezik i književnost, Nikšić

Radovi u časopisu/zborniku

-Kovač Barett  Ivana i Filipović, Jelena. () Urban Sociolinguistics: The City of Santo Domingo and Linguistic practices. Hispania, Journal of American Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP)

(The Journal Impact Quartile-Q2,  poslate potrebne korekcije I zatražena potvrda o prihvaćenosti rada)

-Trivic,  Aneta  i  Kovač  Barett,  Ivana,  2019.  La  conceptualización  del espacio en el lenguaje metafórico a base de un marco cognitivista. XX Jornadas iberoamericanas La globalidad del espacio, los espacios de la globalidad:   Iberoamérica,   1519-2019.   Departamento   de   Español. Facultad de Humanidades. Universidad Católica Péter Pázmány. Budapest.

 -Kovač  Barett,  Ivana,  2018,  Comunidad  lingüística  urbana  de  Santo Domingo, República Dominicana u Slobodan S. Pajovic i Maja Andrijevic (eds.) América Latina y el mundo del siglo XXI: Percepciones, Interpretaciones e Interacciones. Tomo II, Universidad Megatrend, FIEALC, DEALC, str. 223-245. URL: https://www.worldcat.org/title/america-latina-y-el-mundo-del-siglo-xxi-percepciones-interpretaciones-e-interacciones/oclc/1107174142 

-Kovač Barett, Ivana, 2017, Estrategias de cortesía verbal en la comunidad lingüística urbana de Santo Domingo, República Dominicana. Folia linguistica et litteraria: Časopis za nauku o jeziku i književnosi (16), Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, str. 227-250. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=770956

-Kovač, Ivana, 2009, Teorijski i empirijski modeli jezičke politike i planiranja u Španiji. Lingua montenegrina, Cetinje, Institut za crnogorski jezik „Vojislav Nikčević“, str. 157-189, UR: http://www.fcjk.me/lingua-montenegrina-2 

 - Kovač Barett, Ivana, 2010, Istorijski, pravni i sociolingvistički kontekst jezičke situacije u Španiji. Lingua montenegrina, (5), Cetinje, Institut za crnogorski jezik „Vojislav P. Nikčević“, str. 157-175. URL: http://www.fcjk.me/lingua-montenegrina-2 

 

Prevodilačka aktivnost:

-Pavle Goranović. Kako mirišu knjige. Zbirka poezije. (u štampi)

 -Mirko Kovac, Životopis Malvine Trifkovic, La vida de Malvina Trifkovic. Fraktura. Zagreb. 2020. (Dvojezično izdanje, u štampi).

-Zivko Andrijasevic, Istorija Crne Gore, Buenos Ajres, 2017, MIP.

 -Alehandra Reyes Hajdukovic, Moja Crna Gora (lektura i korektura prevoda), Matica Crnogorska, 2016.

-Huan Hose Miljas, Priče, Ars. Otvoreni forum. Podgorica, 2006. Ostalo:

-Ivana  Kovač  Barett,  „Sabato:  Angažovani  umjetnik  uvjek  je  sumnjiv“, Vijesti (Art), 14/05/2011

-Ivana  Kovač  Barett,  „Novi  talas  u  latinoameričkoj  književnosti:  Pričati strastveno i istinito“, Vijesti (Art), 15/06/2013

-Ivana Kovač Barett,  „Servantesova sjenka lebdi nad Ulcinjom“, Vijesti, 24/06/2018

-Ivana Kovač Barett, „Poezija Nikanora Para,  Vijesti, 22/07/2017 

Recenzije:

-Časopisi Nasledje, Colindancias, Lingua montenegrina.

Učešće u projektima:

-2021, 2022, - Član tima i predstavnik Crne Gore u Medjunarodnom projektu „El Español en la Europa Meridional“ Hajdelberg centra za ibero-američke studije, Universitat Heidelberg (pod direkcijom Univerziteta u Ljubljani i Univerziteta u Beogradu - za jugoistočnu Evropu)

 -Član tima Filološkog fakulteta UCG prilikom apliciranja za međunarodni projekat „“REFLAME“-Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro“ u okviru Erazmus+projekta: Higher Education-International Capacity 2019. 

 

 Učešće na naučnim skupovima i kongresima:

22-25.06.2022. Beograd, Srbija

PRESENTE, PASADO Y FUTURO DEL HISPANISMO EN EL MUNDO: AVANCES Y RETOS https://hisp-50-belgrado.fil.bg.ac.rs

Međunarodni kongres povodom 50 godina hispanskih studija u Srbiji (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu)

 Ivana Kovač Barett: Situación Lengua Hispana en Montenegro

10-11.09.2020. Buenos Ajres, Argentina

VIII Jornadas de Español como Lengua Segunda y Extranjera II Jornadas de Portugués como Lengua Extranjera

(Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Argentina)

Ivana Kovac Barett: Enseñanza de Español como Segunda Lengua y Extranjera en el ámbito académico de Montenegro

6-10.05.2019. Pecs- Budimpešta, Mađarska

XX Jornadas Iberoamericanas. La globalidad del espacio, los espacios de la globalidad: Iberoamérica, 1519-2019.

Aneta Trivic e Ivana Kovač Barett: La conceptualización del espacio en el lenguaje metafórico a base de un marco cognitivista.

21-28. 08. 2018. Beograd

XVIII Congreso de la FIEALC.

Kovač Barett, Ivana, 2018, Espontaneidad y cortesía en la comunidad lingüística urbana de Santo Domingo, República Dominicana.

28-29.10.2016. Kragujevac

XI Medjunarodni naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost: (Srpski) jezik u komunikativnoj funkciji

(Filološko- umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu)

Aneta Trivić i Ivana Kovač   Barett: O semantičkoj  kategorizaciji metaforičkog jezika

24-26.2011. Ljubljana, Slovenija

Tercer Simposio del Departamento de Hispánicas La percepción del tiempo en lengua y literatura

(Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana)

Ivana  Kovac  Barett  y  Aneta  Trivic:  El  concepto  de  “tiempo”  en  la fraseología española

 

Članstvo u naučnim/stručnim udruženjima:

-2022 Član specijalne grupe: “LATINSKA AMERIKA I BALKAN: KULTURNE I DRUŠTVENE VEZE” Latinoameričkog savjeta za društvene nauke CLACSO i Iberoameričkog centra Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

-Akademski savjet Insituto Superior de Estudios Hispánicos, Sevilja, Španija.

-Asocijacija filologa-hispanista (Vlada Španije, Ministarstvo za prosvjetu, kulturu i sport)

http: //www.hispanismo.es/Hispanistas ficha.asp?DOCN=14414

-Evropski savjet za društvena istraživanja Latinske Amerike (CEISAL- Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina)

 -Međunarodna federacija za izučavanje Latinske Amerike i Kariba (FIEALC- Federacion Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe)

-Član Odbora za međunarodnu saradnju Matice Crnogorske. Član Udruženja profesora španskog jezika Srbije APES.

-Recenzent i član naučnog odbora časopisa „Nasledje“ Univerziteta u         Kragujevcu, 2020.

 -Osnivač Udruženja hispanista i profesora španskog jezika Crne Gore AHME, 2020.

 

 

 

 

dr Ivana Kovač Barett
Predmeti
Kontakt podaci