Predavači

Saradnik
Jelena Topović

Jelena Topović Milošević rođena je 24.03.1994. u Mojkovcu, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju “Vuksan Đukić”. 2013. godine upisuje Filološki Fakultet u Nikšiću - smjer Njemački jezik i književnst. Tokom studija jedan semestar boravi u Beču, nakon čega nastavlja put u Njemačku i u Ahenu pohađa ljetnji kurs kao stipendistkinja DAAD-a. Po završetku osnovnih, upisuje specijalističke studije, koje će se završiti odbranom rada planiranom do maja 2023. godine. Svoj pripravnički staž odrađuje u Rektoratu Univerziteta Crne Gore u Centru za međunarodnu saradnju kao administrativna radnica i prevodilac. Uporedo sa pripravničkim, počinje da radi u online školi “German Online Institute” u kojoj je i danas aktivna kao predavačica.

Prva iskustva u grupnoj nastavi stiče u “Humboltovom društvu” u Podgorici, gdje počinje da predaje 2019. Iste godine počinje i svoje doškolovavanje u Geteovom Institutu i pohađa mnogobrojne obuke i seminare za predavače, od kojih su neki: Nastavne vještine i planiranje kurikuluma (2022); Njemački kao strani jezik (2021); Zadaci, vježbe, interakcija (2021); Kako se uči njemački kao strani jezik(2020); Specifikacije kurikuluma i planiranja nastave(2020); Materijali i mediji za učenje(2019); Produktivne vještine (2019); Digitalni mediji u nastavi njemačkog kao drugog stranog jezika( 2019); Razvijanje digitalnih medija za nastavu (2019); Povratne informacije i korigovanje grešaka (2019); Podrška i savjetovanje učenika (2019); Rad na vokabularu (2019) Kao dio nastavnog kadra Geteovog Instituta koji ubrzo stiče Zelenu diplomu, počinje da predaje u “Njemačkom domu Crne Gore” , gdje je zaposlena do maja 2022. godine. Trenutno radi kao predavač njemačkog jezika na Fakultetu za kulturu i turizam na Univerzitetu Donja Gorica.

Jelena Topović