Predavači

Saradnik iz prakse
mr Anita Vučković

Anita Vučković je dipl.muzički pedagog., MA muzička pedagogija

Rođena 6.aprila 1985.godine. Završila je nižu i srednju muzičku školu, pored osnovne i srednje škole. Muzičku akademiju na Cetinju završila je 2008.godine.


Radno iskustvo ostvarila na raznim poljima, prije svega u pedagoškim poslovima. Radila je u više osnovnih škola (Maksim Gorki, Radojica Perović, Vladimir Nazor, Štampar Makarije, Oktoih, Zarija Vujošević i srednju školu Gimnazija 25.Maj), kao i privatnih muzičkih škola, baletskoj školi "Princeza Ksenija" (profesorka klavira i solfeđa), kao i školi pjevanja D-moll (profesorka pjevanja).


Posjeduje vještine:

- aktivno znanje engleskog jezika, italijanskog i španskog jezika, pasivno poznavanje francuskog jezika;
-trening komunikacije;
-srednji stepen poznavanja rada na računaru.


Angažovana je od 2017.godine kao saradnik u nastavi na Fakultetu za kulturu i turizam na predmetu Kreativne industrije - modul Muzika.

Od 2020. godine radi  u Muzičkom centru Crne Gore. Ima svoju  privatnu muzičku školicu koju sama vodi sa davanjem časova za klavir i pjevanje.

Javno je odbranila master rad pod nazivom "Implementacija sadrzaja iz crnogorske muzicke kulture u opstem muzickom obrazovanju"


Dodatne informacije


Pored redovnog posla za koji je školovana, posjeduje dugogodišnje iskustvo na crnogorskoj muzičkoj sceni. Ima i mnogobrojne nagrade, festivalske nastupe, humanitarne nastupe i akcije kao i koncerte iza sebe. Nekoliko muzičkih saradnji sa velikim imenima sa ex-Yu prostora, kao i iz Crne Gore.

Članica je i nekoliko muzičkih udruženja Crne Gore, a od 2012. godine posjeduje status samostalne umjetnice. 

mr Anita Vučković