Predavači

Saradnik
mr Marko Nišavić

Mr Marko Nišavić je završio osnovne i master studije na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica. Sudski je vještak finansijske struke. Od 2016. godine je izvršni direktor d.o.o. Berza koja se bavi izradom finansijskih vještačenja, studija izvodljivosti, procjena vrijednosti imovine i kompanija, izradom biznis planova itd. Od 2013. godine je angažovan kao koordinator na primijenjenim studijama Preduzetništvo, menadžment i biznis na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica i koordinator Preduzetničkog gnijezda na UDG-u. Govori engleski i italijanski jezik.

Objavljeni radovi:

-1. Marija Radunović, Marko Nišavić, Nina Ćulafić “Biznis i(li) obrazovanje” (Naučni skup Instituta društvenih nauka – IDN, Beograd), 2018. godine

-2. Vugdelić, Martinović, Pajović, Knežević, Vuković, Milić, Bataković, Nišavić, 2018, The sixth national report towards the UN Convention on Biological Diversity, The Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro

-3. Nišavić M., 2018, Innovation, Entrepreneurship and Traditional Education: The Compatibility of an Inconsistent? Case study: Entrepreneurship at the University of Donja Gorica, IDN, Belgrade

-4. Nišavić M., 2013, School for Entrepreneurship and Innovation for Youth, IDN, Beograd

Projekti:

-Local Consultant: Mentor for Strategic Planning, Financial Planning, Management and Networking in Business, UNDP, april/maj 2021

-Local consultant – Mentor for strategic and financial planning, management and networking in businesses under the project “Growing green business in Montenegro”, UNDP, 2019/2020

-Organizator i direktor Berze preduzetničkih ideja

Članstva:

-Član Upravnog odbora Junior Achievement Montenegro

-Član Upravnog odbora Junior Achievement Montenegro

-Član predsjedništva Udruženja crnogorskih ekonomista i menadžera

-Suosnivač i član fondacije „Sloboda i preduzetništvo“,

-Predsjednik Studentskog Biznis Kluba na UDG

 

 

 

mr Marko Nišavić