Predavači

Docent
Tomo Popović

Doc. dr Tomo Popović je rođen 1969. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Osnovnu školu i matematičku gimnaziju je završio u Novom Sadu, nakon čega upisuje elektrotehnički fakultet. Stekao je zvanje dipl. inženjera 1994. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, iz oblasti elektrotehnike. Diplomu magistra elektrotehnike je stekao 2005. godine na Texas A&M univerzitetu u College Station, država Teksas, u SAD. Doktorske studije i zvanje doktora tehničkih nauka stekao je 2014. godine na Elektrotehničkom fakultetu, Univerzitet Crne Gore, odbranivši tezu “Smart Grid rješenje za automatsku analizu kvarova elektroenergetskog sistema”.

Dr Popović ima više od 20 godina internacionalnog iskustva u razvojnim i istraživačkim projektima koji su rađeni u industrijskom i univerzitetskom okruženju. Projekti uključuju razvoj softvera za integraciju podataka iz transformatorskih stanica, automatsku detekciju i analizu kvarova, sistem za nadgledanje kontrolne logike prekidača, hardver i softver za digitalne simulatore i testiranje relejne zaštite, i dr. Lista klijenata uključuje elektroprivrede u SAD (CenterPoint Energy, Entergy, Bonneville Power Administration, New York Power Authority, FirstEnergy, Florida Power & Light) i klijente širom sveta kao što su Elia u Belgiji, Eskom u Južnoj Africi, RTE u Francuskoj, BC Hydro u Kanadi i Saudi Electric u Saudi Arabiji. Učestvovao je i vodio nekoliko istraživačkih i konsultantskih projekata sponzorisanih kroz Electric Power Research Institute (EPRI) koji su rezultirali u primeni u industrijskom okruženju i kreiranjem detaljnih tehničkih izvještaja pri EPRI-ju. Dr Popović je bio angažovan na Texas A&M univerzitetu kao istraživački i razvojni inženjer na trogodišnjem projektu za Robusno adaptivno upravljanje topologijom (RATC) u elektroenergetskim sistemima. Na ovom projektu, uz Texas A&M, učestvuju još dva univerziteta (UC Berkley, Arizona State), nekoliko kompanija (Grid Protection Alliance, Applied Communications Sciences, Tennessee Valley Authority) kao i nacionalna laboratorije (Lawrence Livermore National Lab i Oak Ridge National Lab). U toku višegodišnjeg boravka u SAD, radio je i na više softverskih projekata kao nezavisni konsultant. U Crnoj Gori, dr Popović je bio angažovan na postdoktorskoj poziciji na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici u periodu od godinu dana. Od septembra 2016, radi kao predavač i istraživač na Univerzitetu Donja Gorica.

Dr Popović je autor više od 70 naučnih i stručnih radova objavljenih u naučnim časopisima ili zbornicima naučno-stručnih konferencija. Njegove oblasti interesovanja za istraživanje uključuju razvoj softvera, informacione sisteme, inteligentne sisteme, Smart Grid, IoT, i Cloud. Profesionalni interesi uključuju razvoj i implementaciju softverskih i hardverskih rešenja za industrijske aplikacije. Dr Popović je seniorski član IEEE i član ACM i CIGRE.

Tomo Popović
Objavljeni radovi
 • Fractal dimension and lacunarity analysis of retinal microvascular morphology in hypertension and diabetes
 • Casopis | Microvascular Research
 • Izdavac | Elsevier
 • Drzava izdavaca | Netherlands
 • Godina izdanja | 2018
 • ISBN | 0026-2862
 • Kljucne rijeci | Fractal dimension; Hypertensive retinopathy; Lacunarity; Microcirculation remodeling; Proliferative diabetic retinopathy
 • Napomena | DOI: 10.1016/j.mvr.2018.02.006
 • Link | https://doi.org/10.1016/j.mvr.2018.02.006
 • Manually segmented vascular networks from images of retina with proliferative diabetic and hypertensive retinopathy
 • Casopis | Data in Brief
 • Izdavac | Elsevier
 • Drzava izdavaca | Netherlands
 • Godina izdanja | 2018
 • ISBN | 2352-3409
 • Kljucne rijeci | Retina images, Vascular networks, Computers in Medicine
 • Link | https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.03.041
 • A Moodle-based blended learning solution for physiology education in Montenegro: a case study
 • Casopis | Advances in Physiology Education
 • Izdavac | APS
 • Drzava izdavaca | USA
 • Godina izdanja | 2018
 • ISBN | 1043-4046
 • Kljucne rijeci | blended learning; Moodle in physiology; web-based learning management systems
 • Link | https://doi.org/10.1152/advan.00155.2017
 • Architecting an IoT-enabled platform for precision agriculture and ecological monitoring: A case study
 • Casopis | Computers and Electronics in Agricalture
 • Izdavac | Elsevier
 • Drzava izdavaca | Netherlands
 • Godina izdanja | 2017
 • ISBN | 0168-1699
 • Kljucne rijeci | Cloud computing, Ecological monitoring, Internet of things, Precision agriculture, Remote sensing, Software architecture
 • Link | https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.06.008
 • Voltage Stability Prediction Using Active Machine Learning
 • Casopis | Transactions on Smart Grid
 • Izdavac | IEEE
 • Drzava izdavaca | USA
 • Godina izdanja | 2017
 • ISBN | 1949-3053
 • Kljucne rijeci | Machine learning, active learning, data mining, synchrophasors, prediction methods, power system analysis, power system planning, power system stability, power transmission, smart grids
 • Link | https://ieeexplore.ieee.org/document/7898513/
 • Improved Frequency Estimation in Unbalanced Three-Phase Power System Using Coupled Orthogonal Constant Modulus Algorithm
 • Casopis | Transactions on Power Delivery
 • Izdavac | IEEE
 • Drzava izdavaca | USA
 • Godina izdanja | 2016
 • ISBN | 0885-8977
 • Kljucne rijeci | Complex Least Mean Square (CLMS), frequency estimation, unbalanced three-phase voltage
 • Link | https://ieeexplore.ieee.org/document/7501896/
 • Transmission line relay mis-operation detection based on time-synchronized field data
 • Casopis | Electric Power Systems Research
 • Izdavac | Elsevier
 • Drzava izdavaca | Netherlands
 • Godina izdanja | 2015
 • ISBN | 0378-7796
 • Kljucne rijeci | Fault detection, Fault location, Power system faults, Power system protection, Relay mis-operation, Time-synchronized measurements
 • Link | https://doi.org/10.1016/j.epsr.2015.04.008
 • Implementation requirements for automated fault data analytics in power systems
 • Casopis | International Transactions on Electrical Energy Systems
 • Izdavac | Wiley
 • Drzava izdavaca | USA
 • Godina izdanja | 2014
 • ISBN | 2050-7038
 • Kljucne rijeci | smart grid; substation data integration; intelligent electronic devices; transmission line faults; power system fault location; intelligent systems
 • Link | https://doi.org/10.1002/etep.1872
 • Smart Grid Data Analytics for Digital Protective Relay Event Recordings
 • Casopis | Information Systems Frontiers
 • Izdavac | Springer
 • Drzava izdavaca | Germany
 • Godina izdanja | 2015
 • ISBN | 1387-3326
 • Kljucne rijeci | Smart grid, Data analytics, Intelligent electronic device, Digital protective relays,Power system fault analysis, Intelligent systems
 • Link | https://doi.org/10.1007/s10796-013-9434-9
 • Measures of Value: Data Analytics for Automated Fault Analysis
 • Casopis | Power and Energy Magazine
 • Izdavac | IEEE
 • Drzava izdavaca | USA
 • Godina izdanja | 2012
 • ISBN | 1540-7977
 • Kljucne rijeci | Data analytics, Automated fault analysis, Power system faults, digital fault recorder
 • Link | https://ieeexplore.ieee.org/document/6269205/
 • Regional Patterns in Retinal Microvascular Network Geometry in Health and Disease
 • Casopis | Scientific Reports
 • Izdavac | Nature
 • Drzava izdavaca | UK
 • Godina izdanja | 2019
 • ISBN | 2045-2322
 • Kljucne rijeci | Applied Computer Science, Retinal Microvassculature, Health Assessment
 • Link | https://doi.org/10.1038/s41598-019-52659-8
 • An efficient phasor and frequency estimation algorithm for wide frequency range
 • Casopis | Electric Power Systems Research
 • Izdavac | Elsevier
 • Drzava izdavaca | Netherlands
 • Godina izdanja | 2020
 • ISBN | 0378-7796
 • Kljucne rijeci | Synchrophasors, Frequency estimation
 • Link | https://doi.org/10.1016/j.epsr.2019.106124
 • Getting ISO 9001 certified for software development using scrum and open source tools: a case study
 • Casopis | Technical Gazette
 • Izdavac | Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod
 • Drzava izdavaca | Croatia
 • Godina izdanja | 2015
 • ISBN | 1330-3651
 • Kljucne rijeci | Agile Development, ISO 9001
 • Link | https://doi.org/10.17559/TV-20140704180948
 • Developing Future Substation Automation Strategies: Selecting Appropriate IEDs and Developing New Applications
 • Casopis | International Energy Journal
 • Izdavac | Reric
 • Drzava izdavaca | Thailand
 • Godina izdanja | 2005
 • ISBN | 1513-718X
 • Kljucne rijeci | Substation automation
 • Link | http://www.rericjournal.ait.ac.th/index.php/reric/article/view/110
 • IEEE IT2020
 • 2020-02-18 / Montenegro
 • Box-Counting Method in Python for Fractal Analysis of Biomedical Images
 • IEEE IT2020
 • 2020-02-18 / Montenegro
 • The Use of Tesseract OCR Number Recognition for Food Tracking and Tracing
 • IEEE IT2020
 • 2020-02-18 / Montenegro
 • A Private Blockchain Implementation Using Multichain Open Source Platform
 • IEEE MECO2019
 • 2019-06-14 / Montenegro
 • Optimal Irrigation as a tool of Precision Agriculture
 • IEEE IT2018
 • 2018-02-28 / Montenegro
 • Smart Tags for Brand Protection and Anti-Counterfeiting in Wine Industry
 • MENSEC 2017
 • 2017-10-31 / Montenegro
 • Towards an IoT Solution for Anti-Counterfeiting Protection in Wine Industry
 • MENSEC 2017
 • 2017-10-31 / Montenegro
 • Fractal Analysis of Biomedical Images
 • Ee2017
 • 2017-10-31 / Serbia
 • Practical implementation of a 10kW hybrid photovoltaic power plant
 • CG KO CIGRE
 • 2017-05-31 / Montenegro
 • An Example of a Mini Hybrid 20kW Solar Power Plant Implemented in Montenegro
 • IT 2017
 • 2017-03-31 / Montenegro
 • Retinal Blood Vessel Segmentation: Dijkstra Forest and Multi-Scale Line Detection Methods
 • IT 2017
 • 2017-03-31 / Montenegro
 • Cloud Based Solution for Automatic Image Mosaicking and Georeferencing
 • NEUREL 2016
 • 2016-11-30 / Serbia
 • Retinal blood vessels segmentation using ant colony optimization
 • TELFOR 2016
 • 2016-10-31 / Serbia
 • pyPMU – Open Source Python Package for Synchrophasor Data Transfer
 • TELFOR 2016
 • 2016-10-31 / Serbia
 • Precise sinusoid frequency estimation based on parabolic interpolation
 • IcETRAN 2016
 • 2016-06-30 / Serbia
 • A Private IoT Cloud Platform for Precision Agriculture and Ecological Monitoring
 • IT 2016
 • 2016-03-31 / Montenegro
 • Synchrophasor and Frequency Estimation Algorithm
 • IT 2016
 • 2016-03-31 / Montenegro
 • Fractal Analysis of Digital Images of Retina
 • IT 2016
 • 2016-03-31 / Montenegro
 • An IoT Cloud Solution based on Open Source Tools
 • ETRAN 2015
 • 2015-06-30 / Serbia
 • A New Method for Frequency Estimation in Unbalanced Three-Phase Power Systems
 • IT 2015
 • 2015-02-28 / Montenegro
 • Advanced Python Techniques: Decorators
 • IT 2015
 • 2015-02-28 / Montenegro
 • Python Implementation of IEEE C37.118 Communication Protocol
 • NAPS 2014
 • 2014-09-30 / USA
 • Circuit Breaker Operational Health Assessment via Condition Monitoring Data
 • GeorgiaTech FDA 2014
 • 2014-04-30 / USA
 • 20 Years and Counting: Deploying a System for Automated Analysis of Transmission Line Faults
 • IT 2014
 • 2014-02-28 / Montenegro
 • Tools for Supporting the Measurement of Synchrophasors
 • HICSS 2014
 • 2014-01-31 / USA
 • Reliable Implementation of Robust Adaptive Topology Control
 • IPST 2013
 • 2013-06-30 / Canada
 • Test Bed for Cascading Failure Scenarios Evaluation
 • GeorgiaTech FDA 2013
 • 2013-05-31 / USA
 • Software Architecture for Automated Fault Analysis: Scalable Deployment and Use of Open Source
 • IT 2013
 • 2013-02-28 / Montenegro
 • Agile Practices and Open Source Software Tools for Java Programming
 • 44th CIGRE General Session
 • 2012-08-31 / France
 • Automated Data Retrieval, Analysis and Operational Response Using Substation Intelligent Electronic Devices
 • GeorgiaTech FDA 2012
 • 2012-05-31 / USA
 • Fault Location Calculation Challenge: Use of Automated and Manual Tools