Predavači

Saradnik
Milica Popović

Milica M. Popović, udata Mirković, rođena 13. marta 1992. godine. Osnovnu školu i gimnaziju „Slobodan Škerović” završila je u Podgorici, a 2010. godine na Univerzitetu Crne Gore upisuje Filozofski fakultet u Nikšiću – Studijski program za francuski jezik i književnost. Kao jedan od najboljih studenata, završava fakultet odbranom rada na temu francuske književnosti – „Prustovo vrijeme – breme i spasenje”. Tokom četvorogodišnjih studija, kao stipendista evropskog Erasmus Mundus programa, boravi na Pedagoškom fakultetu Masarykova univerzita u Brnu, Češka Republika. Od ranog početka učenja francuskog jezika pa do kraja studija, učestvuje na Danima frankofonije, a kao najznačajniju nagradu izdvaja prvo mjesto na univerzitetskom takmičenju „Dix mots de la Francophonie”. Učesnik je više ljetnjih škola koje se bave tematikom prevođenja engleskog i francuskog jezika.

Prva radna iskustva stiče u Institut français du Monténégro i Teniskom savezu Crne Gore. Nakon samostalnog susreta sa predavanjem, od početka 2015. godine, kroz pripravnički staž u svojoj OŠ „Milorad-Musa Burzan”, ima priliku da radi u nekoliko podgoričkih škola kao profesor na zamjeni i od tada ne prestaju ljubav i aktivnost u nastavi. 

Tečno govori engleski i francuski jezik, a služi se njemačkim, italijanskim i španskim jezikom, od osnovnih do srednjih nivoa jezičkih vještina. 

Od januara 2017. godine, u Centru za strane jezike UDG radi kao saradnik za Vatel međunarodnu školu za hotelijerstvo i menadžment, na predmetu Francuski jezik.

Trenutno pohađa master studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na Odsjeku za romanistiku, a radi kao menadžer u međunarodnoj konsultantskoj kompaniji Adriatic Appraisal.

U slobodno vrijeme izučava maternji i strane jezike, bavi se fotografijom, ručnim radom, prevođenjem i pisanjem.

Milica Popović