Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Jadranka Kaluđerović

Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici na smjeru “Preduzetništvo”. Titulu magistra ekonomskih nauka stekla je 2004. godine na Postdiplomskim studijama “Preduzetnička ekonomija” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, odbranivši rad na temu “Biznis ciklusi”. Doktorirala je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Naziv doktorske disertacije je "Teorija, indikatori i predvidjanje biznis ciklusa". U zvanje docenta izbrana je 2011 godine na Univerzitetu Donja Gorica, a 2017. godine u zvanje vanrednog profesora. Od 1999. godine radi u Institutu za strateške studije i projekcije (ISSP), prvom ekonomskom institutu u Crnoj Gori, trenutno na poziciji direktora. Tokom dosadašnjeg rada na ISSP-u, rukovodila je kreiranjem i implementacijom preko 100 projekta koji su se bavili makroekonomskim analizama i analizama ekonomskih politika. Njene oblasti interesovanja su ekonomska i socilijalna politika kao i ekonomska terorija. Članica Odbora za ekonomske nauke, demografiju i antropologiju u okviru Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Bila je članica Radne grupe 25- Nauka i istraživanje za pristupanje CG Evropskoj uniji i članica Nacionalnog savjeta za obrazovanje (2017- 2021).

Najvažniji najnoviji radovi:

-"In work poverty" (coauthor) Journal of International and Comparative Social Policy , Volume 38 , Issue 2 , pp. 180 – 191, Published by Cambridge University Press on behalf of Social Policy Association,2022, UKhttps://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-international-and-comparative-social-policy/article/abs/inwork-poverty-in-montenegro/C754761499143ACD16AAC84D5B9EDA10#article

-“Family and Child Protection in Montenegro: the character and oucomes of reforms in the last two decades”, (coauthor), Entrepreneurial Economy, Volume XIX, University of Donja Gorica, 2022, Montenegro https://www.udg.edu.me/en/download/305/preuzimanje

-“Transition to work or higher education in Montenegro – factors affecting students’ decisions”, (coauthor) Social Exclusion and Labour Market Challenges in the Western Balkans, Cambridge Scholars Publishing, 2020, UK https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-4969-2

-“Montenegro: Volatile Municipal Revenues”, (coauthor) Fiscal Decentralisation, Local Government and Policy Reversals in Southeastern Europe, Palgrave Macmillan, 2018, UK https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-96092-0

-“Promjene u broju i strukturi domaćinstava”, u zborniku Stanovništvo Crne Gore -struktura i projekcije, CANU-crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2018, Crna Gora https://canupub.me/knjiga/stanovnistvo-crne-gore-struktura-i-projekcije/

-“Razvoj ekonomske misli u Crnoj Gori”, u zborniku Ekonomska teorija u periodu 1958-2018., Institut ekonomskih nauka Beograd, 2018, Srbijahttps://www.researchgate.net/publication/344415122_RAZVOJ_EKONOMSKE_MISLI_U_CRNOJ_GORI

-“The Impact of Fiscal Decentralisation on Local Economic Development in Montenegro”, (coauthor) Lex localis - Journal of Local Self-Government, Vol 15 No 3 (2017), Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia, DOI: https://doi.org/10.4335/15.3.685-703(2017)

-"Impact of regulatory incentives on local economic development: Montenegro case", (coauthor) Transformations in Business & Economics, Kaunas Faculty, Vilnius University, Lithuania, 16(2):204-213, 2017http://www.transformations.knf.vu.lt/41/article/impa

-“Fiscal Decentralisation and Local Government financing in Serbia and Montenegro “, LEX LOCALIS, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2016, Sloveniahttp://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/47; https://doi.org/10.4335/14.3.431-450(2016)

 -„Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne uprave u Srbiji i Crnoj Gori“ - jedan od autora, Biblioteka Monografije, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet u Beogradu, ISBN 978-86-7630-653-4 , str. 266 -301 i 303 - 313, 2016https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/225454604

-“Fiscal decentralisation and local government financing in Montenegro from 2002 to 2015", (co-author) , Lex localis - Journal of Local Self-Government, Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2016, Slovenia http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/14.3.431-450%282016%29

 

 

dr Jadranka Kaluđerović
Kontakt podaci