Predavači

Saradnik iz prakse
mr Nemanja Nikolić

Mr Nemanja Nikolić je rođen u Nikšiću 1979. godine. Osnovnu školu „Radojica Perović“ pohađao je u Podgorici, nakon koje je završio prirodno matematički smjer u Gimnaziji „Slobodan Škerović“. Fakultetsko obrazovanje stekao je na „Ekonomskom fakultetu“ u Podgorici na kome je diplomirao 2002. godine. Zvanje Magistra ekonomskih nauka stekao je 2005. godine na postdiplomskim studijama „Ekonomskog fakulteta“ u Podgorici na tezi „Restrukturiranje preduzeća – case study turističkog preduzeća“. Svoj radni angažman počeo je 2002. godine u Fondu za razvoj Crne Gore u kome je radio sve do 2010. godine i njegove transformacije u Investiciono-razvojni Fond Crne Gore. Tokom radnog angažmana u Fondu za razvoj pokrivao je pozicije Savjetnika za investicije, Šefa računovodstva do 2006. godine kada postaje  Menadžer za investicije, računovodstvo i kontroling. Tokom rada u Fondu za razvoj bio je predstavnik Fonda u UO „Duvanskog kombinata“, Podgorica, preduzeću „Montepranzo Bokaprodukt“ A.D.. Pored prethodnog u vise navrata bio je saradnik u izvođenju nastave na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Baru i Moderator na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Transformacijom Fonda za razvoj u Investiciono-razvojni Fond postaje Pomoćnik Izvršnog direktora zadužen za investicije i implementaciju novih proizvoda do 2014. godine. Radno iskustvo obogatio je i kao član/predsjednik Odbora direktora UTIP „Crna Gora“ u kojem je od 2013. godine – kompanija koja je upravljala sa tri Hotela u Podgorici. Takođe, bio je član Tenderske komisije za privatizaciju, član Odbora za reviziju Prve banke Crne Gore, kao i član radne grupe za pregovore sa EU – poglavlje konkurencija. Nakon 2014. godine svoj radni angažman nastavlja kao Izvršni direktor u kompaniji Normal Company, zadužen za praćenje realizacije izgradnje Hotela Hilton u Podgorici u kojem postaje Finansijski direktor u Januaru 2016. godine. Na mjesto Generalnog direktora Hiltona Podgorica Crna Gora stupa u Julu 2017. godine na kojoj nastavlja svoj radni angažman. Autor je više naučnih radova i učesnik je više domaćih i međunarodnih projekata. Uspješno je pohađao obuku za Generalnog direktora Hilton Hotela. Posjeduje licencu brokera, licencu sertifikovanog računovođe, licencu ovlašćenog procjenjivača i sudskog vještaka.

 

mr Nemanja Nikolić
Predmeti
Kontakt podaci