Predavači

Saradnik
mr Natalija Drekalović

Natalija Drekalović rođena je 21.08.1997. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Podogirici. Kao studentkinja generacije, 2019. godine završila je double degree program na Univerzitetu Donja Gorica:Magistarske studije na međunarodnom master programu "EMOS - European Master of Official Statistics" završila je dvije godine kasnije, pri čemu brani rad na temu: "Ekonomski benefiti primjene algoritama mašinskog učenja na tržištu mljekarstva". Tokom osnovnih i magistarskih studija dobitnica je više nagrada i stipendija: 

-2020 - Stipendija Fondacije Konrad Adenauer za talentovane studente

-2020 - Stipendija Vlade Crne Gore za najbolje studente za studijsku 2020/21

-2020 - CFA Institute of Serbia Research Challenge

-2019 - Ernst & Young - Bank and business conference  - Prva nagrada ERSTE banke

-2019 - Stipendija Vlade Crne Gore za najbolje studente za studijsku 2019/20

-2018 - “19 December” za najbolje student Crne Gore

-2018 - Stipendija Vlade Crne Gore za najbolje studente za studijsku 2018/19

-2017 - Case study show Montenegro

-2017 - Stipendija Vlade Crne Gore za najbolje studente za studijsku 2017/18

-2016 - Treće mjesto na regionalnom Start-up weekend, Novi Sad, Srbija

-2016 - Prvo mjesto na regionalnom takmičenju “Ekonomijada 2016”, Varaždin, Hrvatska

-2015 - Svjetsko takmičenju u biznis idejama - HYPE 2015 Milano EXPO

-2014 - Bronzana medalja u govorništvu – Debatno prvenstvo George Orwell

-2012 - Prvo mjesto na državnom takmičenju iz italijanskog jezika, Podgorica

 

Radno iskustvo:

-09.2021 - Asistentkinja izvršnog direktora u ICT CORTEX klasteru

-02.2018 - Predavač na Univerzitetu Donja Gorica – Angažovana na predmetima: Mikroekonomija, Statistika, Ekonometrija, Computer Sciences na fakultetima: Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis; Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, Vatel, Fakultet umjetnosti.Pored poslova koji se tiču pripreme i izvođenja nastave, njen posao je bio vođenje svih administrativnih poslova, kao što su: međunarodna saradnja, pisanje EU i domaćih projekata, organizacija konferencija, prezentacija, seminara i događaja, rad na akreditaciji institucije, saradnja sa privatnim i javnim sektorom.

-10.2020 - 09.2021. Istraživač u Centru izvrsnosti FOODHUB – Statistička obrada podataka za projekte koje je sprovodio Centar.

-01.2018 – Saradnica u Optimus Consulting – Izrada biznis planova, IPARD projekata, zahtjeva za isplatu, priprema dokumentacije za kredite IRF-a, Svjetske banke i drugih.

-05.2018 – 08.2018. Referent prodaje u The Home Depot kompaniji u SAD-u tokom W&T programa

-05.2017 – 10.2017.  Finansijski menadžer – referent za naplatu potraživanja – analiza spornih potraživanja, rješavanje mogućih potraživanja i finansijsko savjetovanje u zaposli.ME.

-05.2016 – 10.2016.  Stažista – Obavljanje administrativnih poslova u Korporativnom sektoru u Komisiji za tržište kapita.

 

Iskustvo u radu na projektima:

-2020 “Centre of Excellence for digitalization of microbial food safety risk assessment and quality parameters for accurate food authenticity certification” - FOODHUB

-2019 "Zelena ekonomija I zeleni poslovi: Izazovi i mogućnosti u Crnoj Gori“ u saradnji sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti u Podgorici.

 

Volonterska i druga iskustva:

-03.2020 - Savjetnica – Sprovođenje kontrole postupka akreditacije i reakreditacije institucija visokog obrazovanja na teritoriji Crne Gore u Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.

-02.2020 – Članica Upravnog odbora – Osnivanje i priprema projekata u NVO Centar za omladinsku edukaciju.

-2015 - Članica Debatnog kluba AGORA na Fakultetu političkih nauka u Podgorici

-2012 – Članica NVO CAZAS.

 

Učestvovala i bila u organizacionim timovima na mnogobrojnim konferencijama:

-Okrugli sto, Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-20, Ministarstvo nauke, u saradnji sa Evropskom unijom I Uvropskom komisijom, Budva Montenegro – 28 – 29th Januar 2020.

-“Tos-con”, Park City, USA 2019

-“Individualism in the age of tribalism“, Prague 2019

-Konferencija o ekonomiji, Budva 2018

-“Values, what values?” – Free Market Road Show 2018

-“Mediterranean natural sciences and engineering congress” 2017

-“Dubrovnik talks” –at Dubrovnik, September 2017

-“World After Brexit and Trump” – Free Market Road Show 2017,

-“Climate changes, resources and energy” – November 2016. At University of Donja Gorica

-XX Milocer Regional Development Forum, Education, Research, Technology and New business, Milocer, Budva, Montenegro – 14 – 16th September 2015.

 

mr Natalija Drekalović