Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Zoran Grubišić

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Zoran Grubišić rođen je 27. septembra 1970. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1994. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,60 kao drugi najbolji student u generaciji. Proglašen je za studenta sa najvišim prosekom na II godini studija. U periodu 1992-94 bio ja član Saveta Ekonomskog fakulteta, iz redova studenata, a 1994. godine obavljao je i funkciju studenta prodekana. Na istom fakultetu je završio poslediplomske studije na smeru Međunarodna ekonomija i 1999. godine odbranio magistarski rad pod naslovom «Hiperinflacija i platnobilansni deficit u zemljama u razvoju». Godine 2004. odbranio je doktorsku disertaciju «Uporedna analiza koncepcija stabilizacione politike» iz uže naučne oblasti ekonomije i finansija.

Zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata stekao je 1995. godine na Evropskom centru za mir i razvoj (ECPD). Iste godine je stekao i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala na specijalističkom kursu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Profesionalna karijera

Posle diplomiranja, 1995. godine zaposlio se u Saobraćajnom institutu – CIP kao stručni saradnik na istraživanjima. Učestvovuje u izradi većeg broj naučnoistraživačkih studija i projekata iz oblasti finansijskog konsaltinga, procene vrednosti kapitala, ocene opravdanosti investicionih projekata (za potrebe Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj). Bio je rukovodilac projekta »Biznis plan ŽTP-a« koji je rađen za potrebe EBRD. Od 2000-2002, bio je angažovan u svojstvu asistenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na predmetu Teorija i planiranje privrednog razvoja.

Od 2002. do 2008. godine bio je zaposlen na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, a od 2008. godine do danas radi na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Godine 2013. biran je u zvanje redovnog profesora Univerziteta Union u Beogradu. Od 2016. godine obavlja funkciju prodekana za međunarodnu saradnju. Od studijske 2019/2020. godine angažovan je na postdiplomskim studijama Međunarodno hotelijerstvo i menadžment - Vatel na Univerzitetu Donja Gorica.

Važniji naučni radovi

 •  Ozer, M. Kamenković, S. Grubišić, Z. (2020), Frequency domain causality analysis of intra and inter-regional return and volatility spillovers of South-East European (SEE) stock markets. Economic research, ISSN 1848-9664, Vol. 33, No. 1
 • Tomljanović, M. Grubišić, Z. Kamenković, S. (2019), Deindustrialization and Implementation of Industry 4.0: Case of The Republic of Croatia. Journal of Central Banking: theory and practice, ISSN 1800-9581, Vol. 8, No. 3
 • Grubišić, Z. Kamenković, S. Zdravković, A. (2018), Impact of government balance and exchange rate regime on current account during the economic cycle: evidence from CEE countries. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, ISSN 1331-8004, Vol. 36. No. 1
 • Tomljanović, M. Grubišić, Z. Huđek, I. (2018), Process of Deindustrialization in Montenegro. Journal of Central Banking: theory and practice, ISSN 1800-9581, Vol. 7, No. 2
 • Marchitelli, A. Kamenković, S. Grubišić, Z. (2016) Correlation between oil and U.S. stock prices, what companies are resilient the most in energy sector. Facta Universitatis. Series, Economics and Organization, ISSN 2406-050X. [Onlajn izd.], Vol. 13, No. 3
 • Duran, E. Grubišić, Z. Redžepagić, S. (2016), Application of modern portfolio theory on the international diversification of investment portfolio. У: KANDŽIJA, Vinko (ur.), KUMAR, Andrej (ur.). Economic integrations, competition and cooperation = Intégrations, économiques, concurrence et cooperation. Nice: Cemafi international
 • Grubišić, Z. (2016), Exchange rate risk, capital inflow and credit activity in Western Balkan countries. У: RICHET, Xavier, REDŽEPAGIĆ, Srđan. Western Balkans integrating the EU: challenges, policies, issues. France: CEMAFI International
 • Grubišić, Z. Kamenković, S. (2014), A debate on different exchange rate regime and macroeconomic performances in SEE countries. Actual problems of Economics, National Academy of Management Kiev, ISSN 1993-6788, Vol.151, No. 1
 • Kamenković, S. Grubišić, Z. (2013), Predicting economic activity in Serbia by constructing Serbian leading economic indicator (SERLEI). Industry = Industrija, Ekonomski institut, Beograd, Vol. 41, No.2
 • Grubišić, Z. Ivanović, P. Fabris, N. (2011), Financial System Integration of Serbia in the European Financial System. Serbia and the European Union: Economic lessons from the new member states, University of Coimbra – Faculty of Economics, Coimbra, Portugal, Institute of Economic Sciences, Belgrade and Belgrade Banking Academy. Coimbra, Portugal
 • Grubišić, Z. Zarić, S. Vuković, D. (2011), FDI Inflow in SEE Countries and its Consequences in the Context of the Financial Crisis. Proceedings of the 5th International Scientific Conference: Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic
 • Grubišić, Z. Đukić, M. Redžepagić, S. (2010), The Principle of Impossible Trinity: Does it Count for Serbia during the Pre-crisis and Post-crisis Period?. Influence of Global Economic Crisis on CEE Region: Possible Way Out. The Technical University of Kosice, Faculty of Economics, Kosice

Monografije i zbornici radova

 1. Grubišić, Z. (editor), Hanić, H. (editor), Kamenković, S. (editor). (2019), Global Economic Trends: challenges and opportunities: book
dr Zoran Grubišić
Predmeti
Kontakt podaci