Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Zoran Grubišić

Zoran Grubišić je redovni profesor od 2013. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Doktorirao je 2004. godine iz naučne oblasti ekonomije i finansija sa temom «Uporedna analiza koncepcija stabilizacione politike» na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata koje je stekao na internacionalnom kursu u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) 1995. godine. Iste godine je stekao i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala na specijalističkom kursu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Beogradu. U skladu sa potpisanim ugovorima o mobilnosti gostujući je profesor na više evropskih univerziteta: Univerzitet u Koimbri (Portugal), Univerzitet Azurna obala (Nica, Francuska), Univerzitet primenjenih nauka (Fakultet za biznis i pravo, Frankfurt), Ekonomski fakultet Univerziteta tehničkih nauka (Košice, Slovačka). Učestvovao je na mnogobrojnim međunarodnim naučnim konferencijama, a u period 2017-22 je svake godine predsednik naučnog odbora međunarodne naučne konferencije Global Economic Trends koju organizuje Beogradska bankarska akadmija sa Univerzitetom Azurna obala, Institutom ekonomskih nauka iz Beograda, RUDN univerzitetom iz Moskve i Univerzitetom iz Koimbre. Bio je mentor na 20 doktorskih disertacija i na mnogobrojnim master i diplomskim radovima.

 

Naučni radovi (objavljeni u poslednjih 5 godina):

- (2022) MAITI, Moinak, VUKOVIĆ, Darko, VYKLYUK, Yaroslav, GRUBIŠIĆ, Zoran. BRICS Capital Markets Co-Movement Analysis and Forecasting. Risks. 2022, vol. 10, no. 5, ISSN 2227-9091. https://www.mdpi.com/2227-9091/10/5/88/htm, DOI: 10.3390/risks10050088.

- (2022) GRUBIŠIĆ, Zoran, KAMENKOVIĆ, Sandra, KALIČANIN, Tijana. Market Power and Bank Profitability : Evidence from Montenegro and Serbia. Journal of Central Banking : theory and practice. 2022, vol. 3, no. 1, str. 5-22, ISSN 1800-9581. https://www.cbcg.me/slike_i_fajlovi/fajlovi/journal/vol11/jcbtp-2022-0001.pdf, DOI: 10.2478/jcbtp-2022-0001.

- (2021) VUKOVIĆ, Darko, MAITI, Moinak, GRUBIŠIĆ, Zoran, GRIGORIEVA, Elena, FRÖMMEL, Michael. Covid-19 Pandemic : Is the Crypto Market a Safe Haven? The Impact of the First Wave. Sustainability. 2021, vol. 13, ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/15/8578.

- (2021) GRUBIŠIĆ, Zoran, KAMENKOVIĆ, Sandra, KALIČANIN, Tijana. Comparative Analysis of the Banking Sector Competitiveness in Serbia and Montenegro. Journal of Central Banking : theory and practice. 2021, vol. 10, no. 1, str. 75-91, ISSN 1800-9581. https://sciendo.com/article/10.2478/jcbtp-2021-0004, DOI: 10.2478/jcbtp-2021-0004.

- (2020) MAITI, Moinak, GRUBIŠIĆ, Zoran, VUKOVIĆ, Darko. Dissecting Tether's Nonlinear Dynamics during Covid-19. Journal of open innovation : technology, market, and complexity. [Online ed.]. 2020, vol. 6, no. 4, ISSN 2199-8531. https://www.mdpi.com/2199-8531/6/4/161/htm.

- (2020) MANIĆ, Aleksandar, GRUBIŠIĆ, Zoran. Creating Monetary Measurement Unit (MMU) as the Global Universal Measure for Hedging against Inflation and Currency Risk. Economic Analysis : journal of emerging economics. 2020, vol. 53, no. 1, str. 179-186, ISSN 1821-2573. https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/ea/article/view/1272/1085.

- (2019) OZER, Mustafa, KAMENKOVIĆ, Sandra, GRUBIŠIĆ, Zoran. Frequency domain causality analysis of intra- and inter-regional return and volatility spillovers of South-East European (SEE) stock markets. Ekonomska istraživanja = : Economic research. 2019, vol. 33, no. 1, graf. prikazi, tabele. ISSN 1848-9664. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1331677X.2019.1699138?needAccess=true.

- (2019) TOMLJANOVIĆ, Marko, GRUBIŠIĆ, Zoran, KAMENKOVIĆ, Sandra. Deindustrialization and Implementation of Industry 4.0 : Case of The Republic of Croatia. Journal of Central Banking : theory and practice. 2019, vol. 8, no. 3, str. 133-160, ISSN 1800-9581. https://content.sciendo.com/view/journals/jcbtp/8/3/article-p133.xml.

- (2018) GRUBIŠIĆ, Zoran, KAMENKOVIĆ, Sandra, ZDRAVKOVIĆ, Aleksandar. Impact of government balance and exchange rate regime on current account during the economic cycle : evidence from CEE countries. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu. 2018, vol. 36, no. 1, str: 307-334, ISSN 1331-8004. https://www.efri.uniri.hr/upload/Zbornik_1_2018/zadnje02-Grubisic-Kamenkovic-Zdravkovic-2018-1.pdf, DOI: 10.18045/zbefri.2018.1.307.

- (2018) TOMLJANOVIĆ, Marko, GRUBIŠIĆ, Zoran, HUĐEK, Ivona. Investment in Research and Development in the Process of Accession of Macedonia in the European Union. CEA Journal of Economics. Интернет изд. 2018, vol. 13, no. 1, str. 41-63, ISSN 1857-5269. https://journal.cea.org.mk/index.php/ceajournal/index.

 

 

dr Zoran Grubišić
Predmeti
Kontakt podaci