Predavači

Saradnik
mr Matija Stojanović

 
Rođen je u Podgorici 6. januara 1997. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu.  Godine 2015. upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i završava ga septembra 2019, kao jedan od najboljih studenata u generaciji, sa prosjekom 9.90. Iste godine upisuje i master studije iz opšte teorije države I prava na istom, ne bi li godine 2021. odbranio svoj master rad pod naslovom "Problem identiteta pravnog poretka: slučaj Crne Gore" sa ocjenom 10, stičući tako titulu master pravnika.
Kao student bio je i član fakultetskog debatnog kluba takmičio se na brojnim regionalnim i međunarodnim takmičenjima, osvojivši prvo mjestu na tri regionalna takmičenja (Decembarac 2016, Deni Krejn 2017, Monopol 2017), plasirajući se i na dva evropska prvenstva. Pored debatnog angažmana, tokom studija Matija Stojanović je učestvovao na brojnim naučnim konferencijama i sociološkim istraživanjima pravosuđa u Republici Srbiji.
Tokom, kao i posle studija, Matija je bio angažovan u kao rukovodilac pravne službe NVO "MANT" i firme "MECOnet",  koje posluju u oblasti tehnološkog preduzetništva, nauke I  naučnog turizma. rnoj U tom svojstvu učestvovao je u sprovođenju više projekata Evropske komisije ("ELEMEND" i "SMART4AL") ali i u organizovanju prestižne naučne konferencije MECO & CPSIoT.  Godine 2020. radio je i kao pripravnik na Pravnom fakultetu Univerziteta Donja Gorica, a od 2021. godine na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis istog univerziteta održava vježbe iz predmeta Kompanijsko pravo.  Zaposlen je i kao advokatski pripravnik u AOD "Iustitia".
Vlada engleskim i grčkim, a služi se ruskim i njemačkim jezikom .
 
 
Born in Podgorica on January 6, 1997, he finished his primary and secondary education in the city of his birth. In 2015, he enrolled at the Faculty of Law of the University of Belgrade and graduated in September 2019, as one of the best students in the generation, with an average grade of 9.90. The same year, he enrolled for master studies in the general theory of state and law at the same Faculty. In the year 2021. He successfully defended his master's thesis "The problem of the identity of the legal order: the case of Montenegro" with a grade of 10, gaining thus the title of “Master of laws”.
As a student, he was a member of the faculty’s debate club and thus competed in numerous regional and international competitions, winning first place in three regional competitions (December 2016, Danny Crane 2017, Monopoly 2017) and qualifying for two European championships. In addition to the debate engagement, during his studies, Matija Stojanović participated in numerous scientific conferences and performed a sociological research of the judiciary in the Republic of Serbia.
During, as well as after his studies, Matija was engaged as the head of the legal department of the NGO "MANT" and the company "MECOnet", which operate in the field of technological entrepreneurship, science and scientific tourism. In that capacity, he participated in the implementation of several projects of the European Commission ("ELEMEND" and "SMART4AL"), but also in the organization of the prestigious scientific conference MECO & CPSIoT. In 2020, he worked as an intern at the Faculty of Law of the University of Donja Gorica, and since 2021 he has been holding exercises in the subject of Company Law at the Faculty of International Economics, Finance and Business of that University. He is employed as a trainee lawyer at AOD "Iustitia".
He speaks English and Greek, and uses Russian and German.
 
 
mr Matija Stojanović
Predmeti
Kontakt podaci