Predmeti

FKT1DF
Digitalna fotografija

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: