Predmeti

FKT3TTIII
Tematski turizam III

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: