Predmeti

NIM1VATEL
Naučno - israživački modul I

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

Prva godina

Prvi semestar:

  1. Herman Hese „Demijan“;
  2. Danijel Defo „Robinzon Kruso“;

 

Drugi semestar:

  1. Lajoš Zilahi „Samrtno proljeće“;
  2. Ognjen Spahić „Hansenova djeca

Angažovani predavači: