Predmeti

FKT2IINT
Informatika i nove tehnologije

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: Informatika obuhvata rad sa jednostavnim informacionim alatima za poslovne aplikacije u raznim oblastima, kao i analizu savremenih rješenja, odnosno njihovu primjenu u najmodernijim softverskim rješenjima na tržištu.

Ciljevi izučavanja predmeta: Razviti sposobnost kod studenata da problem rješavaju sistematski kroz algoritamske korake. Upoznati studente sa osnovnim konceptima novih tehnologija I njihove primjene u praksi.

Angažovani predavači: