Predmeti

VATEL3MIT
Module Management in Tourism

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

-

Angažovani predavači: