Predmeti

VATEL3MIH
Module Management in Hospitality

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

-

Angažovani predavači: