Predmeti

FKT1TFKVF
Teorija filma i kratke video forme

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis predmeta je uvođenje u analitičku obradu audio-vizuelnih djela, uz upoznavanje sa ključnim pojmovima audio-vizuelnog jezika poput: kadrova, scene, sekvence (Skripta audio-vizuelnog jezika). Značajan dio predavanja usmjeren je i na uvođenje u karakteristike filmskih planova (Skripta audio-vizuelnog jezika). Fokus se stavlja i na prikazivanje primjera kratke forme (određenih scena/sekvenci iz filmova sa liste), interakciju kroz diskusiju, unakrsna pitanja itd. Kao najvažniji ishod učenja izdvaja se argumentovano iznošenje stavova u okviru struče analize, metodologije i principa filmske teorije.

Angažovani predavači: