Predmeti

VATEL-JUR201
Legal Culture

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

 

 

 

 

Angažovani predavači: