Predmeti

VATEL-TOU301
Tourism and Travelling

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: