Predmeti

FKT2TM2
Tehnike montaže II

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Opšti smjer

Opis i cilj programa:

Video montaža je proces tehničkog objedinjavanje snimljenog materijala u jedinstvenu audiovizuelnu cjelinu. Analizirajući sve etape stvranja filmskog i televizijskog proizvoda montaža je kompleksni rad audio-vizelne produkcije koja obuhvata sva teorijska znanja vezana za filmski jezik i njegovu gramatiku. Svrha ovog predmeta je rasvijetliti značaj i važnost montaže u procesu stvaranja video proizvoda, kreativni potencijal montaže kao i tehnološko-tehnički aspekt njenog realizovanja. U suštini predmet će se baviti analizom stila i prakse tehnike montaže, kao i sticanje znanja rada na  profesionalnim software-ima za digitalnu video montažu.      

 

Angažovani predavači: