Predmeti

FKT2EIR2
No Normal Ekonomija i razvoj 2

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Smjer: Kultura i turizam

Drugi dio predavanja Ekonomije i razvoj za studente koji su ispunili kriterijume sa predmeta Ekonomija i razvoj 1. 

Angažovani predavači: