Predavači

Saradnik
dr Kristina Bojanović

 

Biografija

 

dr Kristina Bojanović rođena je u Podgorici. Osnovne studije filozofije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, magistrirala iz oblasti političke filozofije i kulturologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, doktorirala iz oblasti filozofije, etike i rodnih teorija na Studijama humanistike Univerziteta u Beogradu.

Akademsku karijeru započela je kao asistentkinja na Studijskom programu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, a nastavila na Humanističkim studijama, Fakultetu za kulturu i turizam i Pravnom fakultetu Univerziteta Donja Gorica, gdje je bila asistentkinja na predmetima Etika, Istorija civilizacije, Istorija političkih ideja, Moderne političke ideologije i Savremene političke teorije. Sada predaje predmete Istorija civilizacije i Akademsko pismo, i sarađuje na predmetu Etika.

Zaposlena je u Leksikografskom centru Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i honorarno angažovana kao prevodilac stručne literature u izdavačkoj kući CID.

Učesnica je brojnih regionalnih filozofskih škola, konferencija i seminara. Organizovala je više filozofskih skupova i konferencija u Crnoj Gori, uključujući Filozofsku školu Noema, i bila urednica programa Fil(m)ozofija koji se održavao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Priredila je zbornike radova Slike mišljenja Žila Deleza i Sloboda, nasilje, identitet, u izdanju Društva filozofa Crne Gore.

 

Dobitnica je prestižne stipendije za prevodioce koju dodjeljuje CNL (Centre national du livre) iz Pariza, zahvaljujući kojoj je više puta studijski boravila u Francuskoj. Takođe je dobitnica stipendije “Žarana Papić”.

Prevodi s francuskog i engleskog jezika, poznaje starogrčki i latinski jezik, izučava arapski i njemački jezik. Radove objavljuje u regionalnim časopisima i zbornicima. S francuskog i engleskog jezika prevela je više desetina knjiga i tekstova. Piše knjigu i naučne studije.

 

Izabrani naučni radovi:

“Etično stanovanje – most između jeste i treba”, Glasnik Odjeljenja društvenih nauka CANU

“Susret sa (ne)mogućim: Derida i Levinas”, Glasnik Odjeljenja humanističkih nauka CANU

„Trag (u doba kuge). Kapljice o neumnim danima“ (u koautorstvu sa M. Gudović), Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva (1), 2020.

 

 “Tijelo, Delez”, zbornik radova Filozofija etosa, Srpsko filozofsko društvo, Beograd

 

 “Agir femme/parler femme: o jeziku i jezikom polne razlike”, Genero, br. 22, Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

 

“From aesthetical towards ethical: myth and metaphor as mode of narrative in Levinas”, Serbian journal for Architecture

 

 “Etičko razumijevanje erosa u filozofiji Emanuela Levinasa”, časopis AM Art&Media, 11

 

 

Izabrani prevodi:

 

Žak Kato, Dostojevski. Stvaralački proces, CID, Podgorica

 

Žan Portant, Alen Ginsberg: Druga Amerika, Karpos, Loznica

 

Tajrus Miler, Pojedinačni primeri, Orion Art, Beograd

 

Lis Irigare, Etika polne razlike, Arto, Podgorica-Akademska knjiga, Novi Sad

 

Gi Metan, Rusija-Zapad, Hiljadu godina rata, Akademska knjiga, Novi Sad

 

Alen Badju, Naša nevolja dolazi izdaleka/Naše zlo dopire nadaleko, Akademska knjiga, Novi Sad

 

Aleksandar Kožev, Pojam autoriteta, Akademska knjiga, Novi Sad

 

 Žan-Lik Marion, Erotski fenomen, Akademska knjiga, Novi Sad

 

Žan-Lik Marion, “Granice fenomenalnosti”, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beograd

 

Toma Piketi, Kapital u XXI veku, Akademska knjiga, Novi Sad

 

Kenten Mejasu, Poslije konačnosti. Ogled o nužnosti kontingencije, Društvo filozofa Crne Gore, Nikšić

 

Moris Merlo-Ponti, Vidljivo i nevidljivo, Akademska knjiga, Novi Sad

 

Remi Brag, Mudrost svijeta. Istorija ljudskog iskustva vaseljene, Akademska knjiga, Novi Sad

 

 

Važnija gostovanja:

 

– Izlaganje „Rat kao suspenzija moralnosti: pogled Emanuela Levinasa“, Simpozijum na Filozofskom fakultetu u Ljubljani

– Predavanje „Etično stanovanje – most između jeste i treba“, Letnja škola Transdisciplinarne humanistike, FMK, Beograd

–  Predavanje „Why language of sexual difference is still important?“, Internacionalni kongres estetike, okrugli sto Feminism, gender, race in global world, Arhitektonski fakultet, Beograd

 

– Predavanje “Feministička kritika Levinasa”, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd

– Predavanje za novinare „Medijska etika“, seminar Monitoring medija, u organizaciji NVO Ženska akcija, Nikšić

– Izlaganje „Agir-femme/parler femme“, Konferencija „Neko je rekao feminizam?“, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd

 

– Seminar o knjizi Lis irigare Etika polne razlike, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd

– Naučni skup „Upotreba rodno osjetljivog jezika u Crnoj Gori“, izlaganje „Jezik(om) polne razlike“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

– Razgovor o knjizi Rusija-Zapad: Hiljadu godina rata, Beogradski sajam knjiga

– Predavanje „Susret s (ne)mogućim-koreografije Žaka Deride“, OffFiat, Podgorica

– Predavanje „Predstavljanje žena u medijima“, panel Digitalno nasilje nad ženama, u organizaciji NVO Ženska soba, Podgorica

 

 

 

dr Kristina Bojanović
Kontakt podaci