Predavači

Saradnik
Nikola Markotanović

Nikola Markotanović rođen je 27.decembra 1992. godine.Nakon završene srednje škole za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić“ upisuje Fakultet za kulturu i turizam na Univerzitetu Donja Gorica, smjer Međunarodno hotelijerstvo i menadžment-Vatel. 2021. godine diplomirao je na Fakultetu za kulturu i turizam, studijskom programu za Međunarodno hotelijerstvo i menadžment-Vatel.

 

Nikola Markotanović