Predavači

Docent
Doc. dr Marija Vugdelić

Marija Vugdelić rođena je 20.06.1979. godine. Završila je Gimnaziju "Slobodan Škerović" u Podgorici kao dobitnica diplome Luča. Marija Vugdelić je docent na Fakultetu za prehramenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica. Ima doktorsku diplomu iz molekularne ekologije i evolucije. Obje diplome su stečene na  Univerzitetu Istočne Anglije ( University of East Anglia -  UEA), Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, 2000. i 2005. godine. Njeno doktorsko istraživanje fokusiralo se na genetiku očuvanja ugroženih vrsta  u saradnji sa English Nature. Ona je bila dobitnica UEA Nagrade za prekomorkse studente/kinje. Marija Vugdelić ima više od 20 godina iskustva u sektoru zaštite prirode u Crnoj Gori i na području Zapadnog Balkana. Svojim radom bila je angažovana na sprovođenju politike zaštite prirode na nacionalnom i lokalnom nivou, i uspostavljanje i upravljanje zaštićenim područjima. Bila je konsultatnt u nekoliko UN agencija, WWF, The Nature Conservancy, GiZ i drugih. Trenutno su njen glavni fokus rada zaštićena područja, ekosistemi i klimatska prilagođavanja (sa fokusom na rješenja zasnovana na prirodi). Uključena je u sprovođenje brojnih naučnih projekata. 

Naučni radovi:

1.Vugdelic M (2022) – Klimatske promjene – sto se to mene tice. ISSP Montenegro

2.Vugdelic M, Martinovic A, Pajovic I, Drobnjak J, Milic J (2021) – Socio economic analysis of the Nature Park River Zeta, The Nature Conservancy

3.Vugdelic M, Batakovic M, Pajovic I, Vukovic A, Milic J, Knezevic M, Martinovic A (2018) - 6th National Report of Montenegro to the Convention of Biological Diversity, The Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro

4.Vugdelic M. (2013) – The evolutionary past of humans – the lesson for the future of education, Education and Development, pp110-116, Institute of Social Sciences – Centre for Economic Research, Serbia

5.Vugdelic M, Drobnjak J. (2013) – The past and the future of protected areas - global and Montenegrin perspectives, Proceedings from the 3rd Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference, Podgorica 

6.Vugdelic. M.(2012) – From biodiversity to economy – there is only one oikos, Enterpreneurial Economy, Vol. XVIII, pp113-125, Montenegro

7.Vugdelic M, Goodacre S, Smith H, Hewitt G. (2004) - Preliminary analysis of the genetic structure in the fen raft spider Dolomedes plantarius (Araneae: Pisauridae), Conference: 21st European Colloquium of Arachnology At: St. Petersburg, Volume: Proceedings of the 21st European Colloquium of Arachnology

8.Pulevic V., Vugdelic M.(2001) - Yew (Taxus baccata L.) in flora and toponymy of Montenegro, Razprave SAZU, XLII-2, Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana

 

Author of the video course on ecosystem services: https://www.youtube.com/watch?v=dShZyf5U61U&t=18s

 

KONSULTANSKI ANGAŽMANI 

-2022 – UNDP Crna Gora – Nacionalni ekspert za pripremu Nacionalnog plana adaptacije na klimatske promjene

-2022 - Centar za zaštitu i istraživanje ptica, Crna Gora – Analiza efikasnosti upravljanja Nacionalnim parkom Skadarsko jezero

-2021- WWF - Priprema portfelja rješenja zasnovanih na prirodi za program Žive evropske rijeke

-2021 - Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorica - Izrada Plana upravljanja Parkom prirode Komovi

-2020-2021 Zaštita prirode – Izrada socio-ekonomske analize za Park prirode Zeta

-2020 - UNDP Crna Gora - Nacionalni ekspert za zaštićeno područje za pripremu GEF projektnog dokumenta

-2020 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore - Stručnjak za zaštitu prirode za izradu državnog prostornog plana

-2019 - Eco Ltd, Hrvatska - Konsultant na izradi studije o lancima vrednosti crnogorskih poljoprivrednih proizvoda

-2019 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore - Vodeći ekspert za pripremu 6. nacionalnog izvještaja za CBD

-2019 - Centar za zaštitu i istraživanje ptica, Crna Gora - Izrada nacionalnog akcionog plana za eliminaciju nelegalnog ubijanja ptica

-2019 - GiZ Montenegro - Priprema i implementacija Obuke o konceptu i vrijednovanju ekosistemskih usluga za državne službenike

-2018 - GiZ Montenegro - Stručnjak za očuvanje biodiverziteta priprema Konsolidovani izveštaj o konkretnim akcijama očuvanja i priručniku za praćenje odabranih vrsta na Prespanskom, Ohridskom i Skadarskom jezeru

-2017 – IPBES – Autor doprinosa Regionalnoj proceni Evrope i Centralne Azije

-2017. - UNDP Crna Gora - Nacionalni ekspert razvija nastavni plan i program obuke o klimatskim promjenama za nastavnike i vaspitače u osnovnim i srednjim školama

-2016 – 2017 ZaVita, Slovenija - Nacionalni ekspert za pripremu prekogranične dijagnostičke analize - Tematski izveštaj o biodiverzitetu i ekosistemima za sliv reke Drin

-2016 – 2019 Global Vater Partnership Med, Grčka - Nacionalni ekspert za pripremu Tematskog izveštaja o neksusima (voda, energija, hrana, životna sredina) u okviru projekta „Omogućavanje prekogranične saradnje i integrisanog upravljanja vodnim resursima u proširenom slivu reke Drin

-2016 – UNDP Crna Gora - Nacionalni ekspert za izradu Upravljačkog plana za Botaničku baštu Dulovine, Crna Gora

-2016 – Giz Montenegro - Organizator i predavač na Regionalnoj letnjoj školi o biodiverzitetu i izveštavanju o životnoj sredini, Ohrid, Makedonija

-2013 – 2014 – CEED, Kancelarija za održivi razvoj, Crna Gora – priprema Platforme za Nacionalnu strategiju održivog razvoja 2014-2020 – odgovorna za pitanja životne sredine

-2013 – 2014 – UNDP Crna Gora – nacionalni ekspert za pripremu Nacionalne strategije za biodiverzitet sa Akcionim planom 2014-2020 – upoređivanje podataka, inkorporacija Aichi ciljeva, upravljanje povratnim informacijama od zainteresovanih strana, priprema teksta strategije i akcionog plana

-2009 - 2014 - UNDP Crna Gora - nacionalni ekspert za projekte jačanja sistema zaštićenih područja. Direktno učestvovao u osnivanju prvih regionalnih parkova u Crnoj Gori, uvođenju koncepta ekosistemskih usluga, unapređenju upravljačkih kapaciteta i finansijskom planiranju organa zaštićenih područja

-2012 – Green Home, Crna Gora – nacionalni ekspert koji priprema dve sveobuhvatne studije o Skadarskom jezeru, kao osnovu za plan upravljanja jezerom kao prekograničnim rezervatom biosfere

-2012 – CEED, USAID, Crna Gora – Priprema Strateškog plana razvoja opštine Plav 2012-2016, odeljak o životnoj sredini

-2011 – EcoBiosfera, Meksiko – procena potencijala za razvoj održivog turizma i programa volontiranja očuvanja u tampon zoni rezervata El Triunfo u saradnji sa lokalnim organizacijama

-2010 – UNESCO, Crna Gora – Konsultant za pokretanje procesa planiranja javne upotrebe na lokalitetima svjetske baštine u Crnoj Gori

-2010 – GTZ Montenegro – Konsultant za izradu Strateškog plana upravljanja Nacionalnim parkom Skadarsko jezero

-2008 – UNDP, Crna Gora – Konsultant na izradi Nacionalne strategije biodiverziteta sa Akcionim planom do 2015.

 

 

dr Marija Vugdelić
Kontakt podaci