Predavači

Saradnik
mr Mirjana Di Bartolo

Mirjana Di Bartolo je magistar engleskog jezika i književnosti. Predaje engleski jezik studentima na Fakultetu za međunarodno hotelijerstvo, turizam i menadžment-Vatel. Pohađala je i uspješno završila različite seminare, kurseve i radionice koji se odnose na metodologiju nastave engleskog jezika. Takođe, njeno radno iskustvo osim predavanja engleskog jezika uključuje stručno prevođenje u različitim oblastima: menadžment, pravo, geologija, medicina, telekomunikacije, rudarstvo i farmacija.

mr Mirjana Di Bartolo