Predavači

Saradnik
Irena Dushaj

Irena Dushaj rođena je 07. aprila 1998. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Tuzima. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja u Gimnaziji “25 Maj”, 2016. godine upisuje studije na Filološkom fakultetu Univerziteta Donja Gorica.

Sa prosjekom 9,61 je 2019. godine završila osnovne akademske studije i stekla zvanje Bachelor. U toku osnovnih studija bila je dobitnica studentske nagrade Glavnog grada - Podgorica 2018. godine kao najbolja studentkinja druge godine osnovnih akademskih studija sa prosjekom 9,88. Takođe, na Filološkom fakultetu Univerziteta Donja Gorica dvije godine za redom proglašena je najboljim studentom.

Magistrirala je 2022. godine na temi “Multikulturni aspekti u nastavi stranih jezika u osnovnim školama i gimnazijama u Crnoj Gori” sa ocjenom 10.

Na Univerzitetu Donja Gorica angazovana je od 2020. godine. Na Filološkom fakultetu UDG-a angažovana je kao saradnik u nastavi. Od 2020. godine, radi kao predavač engleskog jezika u okviru UDG Centra za strane jezike. Služi se albanskim, engleskim, španskim i italijanskim jezikom.

Irena Dushaj