Predavači

Saradnik
dr Tena Božović

Dr Tena Božović je rođena 06.07.1982.godine u Tuzli. Osnovne i magistarske studije završila je na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Univerzitet Crne Gore. Doktorirala je 2019. godine na Univerzitetu Mediteran, na Fakultetu za turizam pod mentorstvom prof. dr Darka Lacmanovića. U periodu od 2013. do 2017.godine je bila zaposlena kao saradnik – viši asistent na HEC Fakultetu za internacionalni menadžment u hotelijerstvu u Miločeru, gdje je vodila više predmeta iz oblasti turizma i hotelijerstva. Takođe, istovremeno je izvodila nastavu i kao predavač za „Algonquin College“ iz Kanade na programima „Hospitality managment“ i „Culinary management“. Od 2017.godine zaposlena je na poziciji zamjenika izvršnog direktora u A.D.“Luka Kotor“ u Kotoru. Uz angažovanje na Univerzitetu Donja Gorica na Fakultetu za turizam i kulturu i VATEL programu, na Prirodno matematičkom fakultetu u Sarajevu (UNSA), na odsjeku za geografiju u sklopu studijskog programa „Turizam i zaštita životne sredine“ je gostujući predavač od 2021.godine. Na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru je dio nastavnog tima u sklopu programa Erasmus + project “Fostering Internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Strategic Planning”- program cjeloživotnog učenja -“Održivi razvoj jahting i kruzing industrija”. Objavila je brojne radove iz oblasti turizma i hotelijerstva od koji su najznačajniji:

Naučni radovi:

- 2022, „Montenegro three decades later – current conditions and perspectives“, Geografski pregled No.47, 2022, UDC: 911.3:338.485(497.16)“1992/2022“, DOI: 10.35666/23038950.2022.47.33

- 2017, “Analiza indikatora opšteg i kooperativnog poslovanja malih hotela u Crnoj Gori „Naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke,"SVAROG", Nezavisni univerzitet Banja Luka (NUBL), Banja Luka, ISSN 1986-8588

- 2016, Ukraina, "The concept and importance of the hotel industry in Montenegro", International Research Journal, Iss. 11/12, 2016; ISSN 2227-6017 (online), ISSN 2303-9868 (print),  DOI: 10.18454/IRJ.2227-6017 ПИ № ФС 77 – 51217

- 2015, "Uticaj savremenih turističkih kretanja na socio-kulturni razvoj destinacije", časopis " Aktuelnosti" br 32/2015, Banja Luka College, str. 88-101, UDK 338.48:640.4(497.16), pregledni rad, ISSN 0354-9852 DOI 10.7251/AKT3215004P

- 2015, ”Poslovno umrežavanje kao faktor razvoja malih hotela u Crnoj Gori” „Naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke,"SVAROG", Nezavisni univerzitet Banja Luka (NUBL), Banja Luka, ISSN 1986-8588

- 2011, “Strategy of Cruising Tourism Development in the Montenegrin Coastal Region”, Selective Tourism Journal, issue 6, 2011, UDK 338.48-52:791.1(497.16), ISSN 1800-6620.

 

dr Tena Božović