Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Miloš Milenković

Prof. dr Miloš Milenković (Beograd, 1975), redovni profesor na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predaje metodologiju etnoloških i antropoloških istraživanja, antropologiju nauke i politike, antropologiju nematerijalnog kulturnog nasleđa, komparativnu antropologiju, antropologiju EU itd. Predavao je studentima etnologije i antropologije, kao i studentima sporta, demografije i doktorantima istorije i Program Filozofija nauke.

 

Rukovodio je ili vodio različite istraživačke projekte, kako fundamentalne tako i primenjene, finansirane kako u nacionalnim naučnim okvirima Srbije, tako i od međunarodnih donatora: „Politike identiteta Evropske unije: modifikacija i primena u Republici Srbiji“, „Kulturno nasleđe u okviru Okvira za pristupanje Srbije EU“, „Kulturni identiteti kao nematerijalno kulturno nasleđe“, „Društvene i humanističke nauke kao nematerijalno kulturno nasleđe“, „Ka razvoju smernica za reformu politike evaluacije istraživanja u Srbiji i na Zapadnom Balkanu zasnovanom na istraživanjima“, „Zaštita ljudskih prava očuvanjem kulturnog nasleđa Bošnjaka u regionu Sandžaka , Srbija“, „Ka efikasnim politikama i poboljšanju uslova života Roma u Srbiji – socijalna i kulturna pitanja“, „ Ka inkluzivnoj zaštiti nematerijalnog kulturnog nasleđa na Zapadnom Balkanu“ u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji“ i „Inkluzivna zaštita NKN – Most između kultura”.

 

Njegova istraživačka polja i interesovanja uključuju:

Fundamentalna: istorija, teorija i metodologija antropoloških istraživanja; antropologija nauke i obrazovanja; multikulturalnost i politika identiteta; istorija, teorija i metodologija društvenih i humanističkih nauka; istraživačka etika.

Primenjena: javne politike – naučne, obrazovne, kulturne; evaluacija i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju i istraživanju; zaštita kulturnog nasleđa; evropske studije – kultura i kondicionalnost; kvalitet života – sociokulturni aspekti.

Rukovodio je ili recenzirao desetine diplomskih i magistarskih radova. Bio je mentor sedam doktorskih disertacija i bio član komisije za još četrnaest do sada.

Prof. Milenković radi ili je radio u raznim regulatornim i evaluacionim telima, uključujući Matični naučni odbor za humanističke nauke pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Veće grupacije društveno-humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu, kao srpski član Upravnog odbora COST-a. CA 15137 ENRESSH – Evropska mreža za evaluaciju istraživanja u društveno-humanističkim naukama, kao međunarodni predstavnik Etnološko-antropološkog društva Srbije (EADS) u Svetskom savetu antropoloških udruženja (WCAA), kao ekspert-evaluator za Horizont 2020 za istraživanje Izvršna agencija Evropske komisije u oblastima etnologije i antropologije, kulture sećanja i istorije ideja,  kao recenzent za Nacionalni entitet za akreditaciju i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju i dr.  Vodio je i Modul Žan Mone „Antropologija Evropske unije” na Univerzitetu u Beogradu. Osnivač je Centra za antropologiju nauke i obrazovanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Prof. Milenković je bio osnivač-urednik edicije Etnoantropolški problemi – Monografije, osnivač-sekretar redakcije časopisa Etnoantropološki problemi, urednik časopisa Antropologija i član redakcija i recenzent brojnih časopisa u oblasti druptvenih nauka i humanistike. Jedan je od osnivača Instituta za etnologiju i antropologiju Univerziteta u Beogradu i među zaslužnima za rehabilitaciju EADS tokom 2000-ih godina. Obavljao je dužnost prodekana za nastavu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i vršioca dužnosti prodekana za istraživanje i međunarodnu saradnju (2009 – 2012). Kandidat Filozofskog fakulteta za prorektora Univerziteta u Beogradu 2021. godine.

 

Napisao je osam knjiga, uredio dva tematska zbornika i napisao nekoliko desetina članaka i poglavlja. Pored svojih akademskih i administrativnih obaveza, nastave, te fundamentalnih i primenjenih istraživanja, povremeno radi i kao konsultant u oblasti istraživanja i razvoja društvenih nauka. Nedavno je bio značajno uključen u reformu politike sektora visokog obrazovanja, istraživanja i kulture u Srbiji, sa različitim inicijativama usmerenim na zaštitu od diskriminacije po kulturnoj osnovi ranjivih grupa u tim sektorima, uključujući diskriminaciju nacionalnih, verskih ili medicinskih manjina, ali i devastiranje društvenih i humanističkih nauka reformama u sektoru istraživanja i visokog obrazovanja. Posebno je aktivan u reformi kurikuluma, zagovarajući agendu „Nauka sa društvom i za društvo“. U svom radu naglašava ulogu društvenih i humanističkih nauka u procesima pomirenja u postkonfliktnim regionima.

 

Izabrana bibliografija

 

Nedavno objavljene knjige

 

Милош Миленковић, Повратак налеђу: Оглед из примењене хуманистике. Београд: Филозофски факултет и Досије студио (Return to Heritage: An Essay in Applied Humanities) 2016.  http://anthroserbiabooks.org/index.php/asb/catalog/view/25/31/96

 

Miloš Milenković.  “In the name of” Europe: On the counterindications of social science and humanities research assessment criteria (in Serbia), 2020. Belgrade: Faculty of Philosophy and Dosije Studio. http://anthroserbiabooks.org/index.php/asb/catalog/view/19/25/73

 

Nedavno objavljeni članci i poglavlja u zbornicima

 

MILENKOVIĆ, Miloš. Metodologija društvenih nauka i humanistike u doba populističkog poricanja nauke. Antropologija 2022, br. 22, sv. 3, str. 9-19. ISSN 1452-7243. https://www.antropologija.com/index.php/an/article/view/112/109.

МИЛЕНКОВИЋ, Милош. "Наслеђе за мир и развој" : прилика коју не треба пропустити. Etnoantropološki problemi 2021, год. 16, св. 4, стр. 1149-1164. ISSN 0353-1589. https://eap-iea.org/index.php/eap/article/view/617/598.

MILENKOVIĆ, Miloš, PIŠEV, Marko. On the counter-European consequences of SSH evaluation in Serbia : the results of a qualitative fieldwork study. Antropologija 2021, br. 21, sv. 1, str. 71-84. ISSN 1452-7243. http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/0cc5a536e6a44e25be831baa90792a83.pdf.

MILENKOVIĆ, Miloš, PIŠEV, Marko, ĆUKOVIĆ, Jelena. O povezanosti zaštite manjinskog nematerijalnog kulturnog nasleđa i vrednovanja društveno-humanističkih nauka u Republici Srbiji : preliminarna razmatranja rezultata ukrštenih istraživanja. 2021, god. 16, sv. 2, str. 375-390. ISSN 0353-1589. http://eap-iea.org/index.php/eap/article/view/3/4.

МИЛЕНКОВИЋ, Милош. Искључени и игнорисани, по обичају... : о изостанку употребе друштвено-хуманистичког приступа у државном одговору Републике Србије на ковид-19 у светлу Лисабонске декларације о хуманистици. U: ЖИКИЋ, Бојан (ur.). Ковид-19 у Србији ‘20 : зборник радова. Београд: Универзитет, Филозофски факултет, 2021. Стр. [7]-18. Едиција Човек и друштво у време кризе. https://reff.f.bg.ac.rs/handle/123456789/3608

 

MILENKOVIĆ, Miloš. Inclusive intangible cultural heritage protection as an instrument for the prevention of identity-based conflicts: the case of Serbia. U: PERRY, Valery (ur.). Extremism and violent extremism in Serbia : 21st century manifestations of an historical challenge. Stuttgart: Ibidem Press, 2019. Str. 319-351, Balkan politics and society, 1.  http://cup.columbia.edu/book/extremism-and-violent-extremism-in-serbia/9783838212609

 

 

 

dr Miloš Milenković
Kontakt podaci