Predmeti

FKT1KA
Kulturna antropologija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis kursa:

 

Cilj izučavanja predmeta je sticanje znanja iz kulturne antropologije. Posebna pažnja je posvećena  ključnim konceptima kulturne antropologije, istoriji ove naučne discipline, teorijsko- metodološkom okviru istraživanja, ključnim teorijama i teoretičarima iz ove oblasti, kao i vezi sa ostalim društvenim naukama.

Poseban akcenat je stavljen na antroplogiju turizma koja podrazumijeva historijski razvoj turizma, ključne teoretičare i teorijske pretpostavke i analizu  tema i koncepata koji problematizuju turizam sa antropološke tačke gledišta kao što su: originalnost ili autentičnost i komercijalizacija u turizmu, odnos između turista i lokalnog stanovništva, transformacija turističkih potreba/turističke ponude itd.

 

Nakon završetka kursa student će biti osposobljen da:

 

  - Razumije i kritički analizira  značaj antroplogije kao nauku – kako u turizmu, tako i u svakodnevnom životu;

  - Identifikuje osnovne teorije, koncepte i ideje kulturne antropologije;

  - Sagledava i analizira kompleksnosni kulturni koncept;

  - Povezuje antroploške teme sa različitim događajima iz svakodnevnog života;

  - Razumije i promoviše različitosti, podstiče toleranciju i dijalog u antropološkom duhu;

  - Unapređuje čitalačke sposobnosti, kao i sposobnosti kreativnog i akademskog pisanja;

  - Unapređuje nivo kritičkog razmišljanja.

 

Course description:

 

The aim of the course is that students to acquire basic knowledge about cultural anthropology. The focus is put on the basic concepts of cultural anthropology, the history of this scientific discipline, its theoretical and methodological framework; as well as its the relationship with other social sciences and humanities. This course is designated to master basic knowledge of cultural anthropology, with special emphasis on the anthropology of tourism, which includes the historical development of tourism, basic theorists and theoretical assumptions and analysis of key topics and concepts that problematize tourism from an anthropological perspective such as:: originality or authenticity and commercialization of tourism, the relationship between tourists and the local community, the transformation of tourist needs / tourist offers, etc.

 

Upon the completion of this course, student will be able to:

 

  - Understand and critically analyse anthropological science and its significance, both in the field of culture and tourism, and in everyday life;

  - Introduce to basic theories, concepts and ideas of cultural anthropology;

  - Understand the broad and ambiguous concept of culture, i.e. its various aspects and premises;

  - Connect anthropological topics with everyday life and various events within modern society;

  - Understand otherness and difference, strengthening tolerance and dialogue in the spirit of anthropological humanism;

  - Raise literacy levels, gaining practice in academic and creative writing, as well as presentation;

  - Develop critical thinking.

 

Angažovani predavači: