Predavači

Saradnik
mr Ljiljana Bajčetić

Ljiljana Bajčetić rođena je u Pljevljima 28.oktobra 1964. godine gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju ''Tanasije Pejatović'', sa odličnim uspjehom i diplomom ''Luča''.

Nakon srednje škole upisala je Filozofski fakultet u Beogradu, grupa za istoriju. Diplomirala je na katedri za Istoriju Jugoslavije, sa prosječnom ocjenom 9,00, nivo istoričar-master.Odbranila je Diplomski rad pod nazivom Pljevaljska gimnazija u Kraljevini SHS/Kraljevini Jugoslaviji.

Završila je postdiplomske studije na Univerzitetu Crne Gore, Istorijskom institutu Crne Gore, na studijskom programu – Istorija kulture i istorijska antropologija, sa srednjom ocjenom ''A''(10.00).

Radno iskustvo

Po završetku studija zaposlila se kao profesor istorije u SSŠ, a zatim u gimnaziji ''Tanasije Pejatović'' u Pljevljima.Učestvovala je u radu  više stručnih organa, komisija, timova, u organizaciji seminara i okruglih stolova, obavljala  dužnost predsjednice  Školskog odbora. Više puta, u kontinuitetu od 2010. do 2022.godine,  nagrađivana je kao uspješan mentor pobjednicima Državnog takmičenja u znanju. Dobitnik je nagrade iz Fonda za kvalitet i talente Ministarstva prosvjete Crne Gore.  Stekla je zvanje Višeg savjetnika.

Učestvovala je u organizaciji i realizaciji više projekata iz oblasti obrazovanja na nacionalnom nivou.

U periodu od 2019. do 2021. godine obavljala je dužnost direktorice Pljevaljske gimnazije. Na rukovodećoj poziciji pokrenula je uvođenje inovativnih  nastavnih metoda i savremenih sredstava u praksu. Implementirala je  projekat Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore. Završila je obuku ''Učinkovito osiguranje kvaliteta kroz uspješno upravljanje promjenama- izgradnja kapaciteta za direktore/ice srednjih škola'' .

Stručni radovi

Oblast njenog interesovanja i istraživanja je istorija između dva svjetska rata, kulturna istorija, teorija i praksa obrazovanja.

Autor je knjige Kultura svakodnevice Pljevalja tridesetih godina XX vijeka, u čijem  je fokusu nova naučna oblast posmatrana kroz multidisciplinarni istraživački postupak. Preko ''svakodnevnog''rukopisa, na osnovu neobjavljenih i objavljenih dokumenata, memoarske i putopisne literature, štampe...analizirala je isprepletenost javnog i privatnog u određenom prostorno-vremenskom kontekstu, 2018.

Autor je stručnog rada ''Pljevaljski sir – znanje i praksa kao dio ženskog kulturnog nasljeđa'' – Zbornik ''Žensko kulturno nasljeđe Crne Gore: Nove mape, rodne perspektive'', 2020.

Autor je i realizator treninga u okviru projekta ''Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori'' i ''Nastava kontroverzne istorije za odgovorno obrazovanje'' u saradmji sa CGO, UNDP i ''Hipmont'', 2021/2022

Autor je i realizator radionica u projektu ''Nastava moderne istorije Jugoistočne Evrope – JOINT HISTORY PROJECT'' u saradnji sa CDRSEE  i Ministarstvom prosvjete Crne Gore, 2012-2016.

Autor je tekstova u projektu ''Žene-žudnje-prelasci/Putujući muzej žena Crne Gore'', 2019

Recenzent je udžbenika Istorije za treći razred gimnazije, Podgorica 2016.

Jedan je od autora Priručnika za obrazovanje za suživot sa razlikama- Škola je odlučila da živi'' u saradnji sa Kultur kontakt – Austrija i Ministarstva prosvjete Crne Gore, 2001/2002.

 

Stručno usavršavanje

Ovlašćeni je predstavnik ZZŠ Crne Gore u komisiji za polaganje stručnih ispita

Sertifikovani je trener Medijske pismenosti za odrasle, od strane Instituta za medije Crne Gore

Pohađala je više seminara i obuka iz oblasti obrazovanja:

  • Učesnik Svjetskog samita obrazovanja ''Balkan education summit'', Beograd, 2022.
  • Učesnik regionalnog programa ''Učenje istorije koja to još nije''/Learning History that is not yet History, 2022
  • Učesnik okruglog stola – ''Antifašizam u programima istorije u Crnoj Gori'', 2022.
  • ''Metodološki pristup kontroverznim temama sa posebnim osvrtom na multiperspektivnost i povezanost sa ishodima'', 2021.
  • Učesnik međunarodne konferencije o nasilju i ekstremizmu-''Podsticanje demokratske kulture škole'', Drač 2017.
  • ''Testovi znanja- vodič za izradu i primjenu'', ''Razvoj kritičkog mišljenja'', ''Procjenjivanje i ocjenjivanje'', ''Moderna pedagogija u nastavi i učenju'', ''Instrumenti za identifikaciju i praćenje darovitih'' i drugi

 

 

mr Ljiljana Bajčetić
Kontakt podaci