Predavači

Saradnik
mr Andrea Mićanović

Andrea Mićanović rođena je 14. novembra 1998. godine u Podgorici. Kao učenica generacije završila je prvo Osnovnu školu “Savo Pejanović”, a potom i Gimnaziju “Slobodan Škerović”. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa prosječnom ocjenom A (9,97). Kao dobitnica Erasmus+ stipendije, jedan semestar provela je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Specijalističke studije završila je na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, na smjeru Međunarodno i evropsko pravo, sa prosječnom ocjenom A (9,90). Magistrirala je u novembru 2023. godine sa ocjenom A, odbranivši rad na temu “Institut arbitrabilnosti sa posebnim osvrtom na njegovo uređenje u pravu Crne Gore”.

Andrea je dobitnica Studentske nagrade Glavnog grada za studijsku 2018/19. i nagrade Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu. Tokom sve tri godine osnovnih studija bila je dobitnica Dekanove nagrade i stipendije Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore za najbolje studente, u studijskoj 2019/20. stipendistkinja Fondacije “Konrad Adenauer”, a u studijskoj 2020/21. godini bila je dobitnica stipendije Glavnog grada.

Pored akademskih uspjeha, Andrea Mićanović je aktivna i u oblasti omladinske politike. U periodu od 2015. do 2019. godine bila je PR, a onda i predsjednica Upravnog odbora Unije srednjoškolaca Crne Gore. Od juna 2017. do septembra 2019. godine bila je programska koordinatorka Omladinskog centra u Podgorici, odgovorna za istraživanje potreba mladih u Glavnom gradu, kreiranje programa, te sprovođenje obuka za mlade iz domena neformalnog obrazovanja. Bila je posmatračica u Savjetodavnom odboru za mlade Savjeta Evrope, kao predstavnica Asocijacije Evropske omladinske kartice (EYCA), a od oktobra 2019. do oktobra 2022. godine bila je članica Upravnog obora Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) - međuvladine organizacije koja djeluje u oblasti saradnje i pomirenja mladih iz regiona Zapadnog Balkana.

Kao predstavnica mladih Crne Gore, Andrea je učestvovala na mnogim međunarodnim konferencijama, samitima mladih i forumima, kao što su Forum mladih Ekonomskog i socijalnog savjeta Ujedinjenih nacija u Njujorku (2017) i Forum mladih Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal u Beču iste godine.

Iskustvo u struci sticala je u advokatskoj kancelariji “Pešić & Bajčeta”. Od aprila 2022. godine radi u Centru za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), prvo kao pravna analitičarka, a potom na poziciji programske menadžerke. Asistentkinja je na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, na predmetima: Kompanijsko pravo, Trgovinsko pravo i Finansijsko pravo.

Govori engleski, italijanski i njemački jezik.

mr Andrea Mićanović
Kontakt podaci