Predavači

Saradnik
dr Gordana Radojević

Diplomirala je na Ekonomskog fakultetu u Podgorici, smjer «Preduzetništvo i preduzetničke finansije», 2003. godine.  Na istom fakultetu, zvanje magistra ekonomskih nauka stekla je 2007. godine na Postdiplomskim studijama “Preduzetnička ekonomija”, odbranivši rad na temu “Ekonometrijski model bankarskog sektora Crne Gore”, mentor rada bila je prof. dr Vesna Karadžić. Doktorsku disertaciju: "Statistička metodologija  mjerenja globalnih međuzavisnosti", mentor rada prof. dr Veselin Vukotić odbranila je u decembru 2016. godine na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica.

Saradnik je na UDG-u od 2008., na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, postdiplomskim studijama «European Master of Official Statistics» i Fakultetu za kulturu i turizam na predmetima primjenjene statistike i demografije. Od 2021. godine predjsenica je Društva statističara i demografa Crne Gore i međunarodni ekspert za razvoj zvanične statistike za države centralne Azije. Od 2011-2021. godine bila je direktorica Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT-a) i rukovodila poslovima EU integracije koji su se odnosili na pregovaračko poglavljem 18: Statistika. U tom periodu, vodila je više međunarodnih istraživanja, uključujući dva popisa. Bila je angažovana u više različitih regionalnih i međunarodnih inicijativa u cilju integracije statističkog sistema Crne Gore u Evropski statistički sistem. Bila je potpredsjednica Savjeta za statistiku Crne Gore u periodu od 2011-2021. godine. U periodu od 2008-2011. godine bila je pomoćnica direktora Zavoda za statistiku za oblast nacionalnih računa, cijena i međunarodne saradnje. Od 2003-2008. godine, radila je u Institutu za strateške studije i projekcije kao analitičar. Članica je Odbora za ekonomske nauke, demografiju i antropologiju, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i je predsjedništva Društva ekonomista i menadžera Crne Gore.

Posjeduje većih broj licenci/certifikata, od kojih izdvaja: Certifikat za primjenu međunarodne statističke metodologije SNA 2010 od Međunarodnog monetarnog fonda, 2009. godina; Licencu/Certifikat za trenera za edukaciju odraslih (CEFE trener) od Njemačke razvojne organizacije (GIZ), 2004. godina i Licencu investicionog menadžera, od Komisije za hartije od vrijednosti i USAID, 2003. godina. 

Učestvovala je na više stručnih konferencija i pohađala je veći broj specijalističkih obuka u zemlji i inostranstvu iz oblasti statistike, ekonometrije, metodologije istraživanja, nacionalnih računa i makroekonomskog modeliranja.

NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA KOJI SU INDEKSIRANI NA SCI/SCIE/SSCI/A&HCI LISTAMA

-2020, co-author, G. Radojević, M.Cizmovic, A.Mugosa,T.Lakovic, “The Effective Spirits’ Taxation Policy across Regions in Montenegro”, Lex Localis 18(1):165-184, DOI: 10.4335/18.1.165-184(2020)

-2019, co-author, T.Lakovic, A.Mugosa, M.Cizmovic, G.Radojevic, “Impact of Taxation Policy on Household Spirit Consumption and Public-Finance Sustainability”, Sustainability 11(20):5858,  DOI: 10.3390/su11205858 

 

MONOGRAFIJE:

-2017, "Statistička metodologija mjerenja globalnih međuzavisnosti", Institut za strateške studije i projekcije, Podgorica, ISBN 978-86-84299-15-6

NAJZNAČAJNIJI RADOVI NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA 

-2022, Gordana Radojević, "Inflation in Montenegro and Euroarea" 5th International Congress on Economics, Finance and Energy EFE'2022 on 7-9 September

-2018, Gordana Radojevic, J. Marković, «Challenges of applying the model of total quality management in the Statistical Office of Montenegro», European Conference on Quality in Official Statistics, Krakow 

-2018, Gordana Radojevic, V. Čađenović, «Survey Quality Measurements at Universities and Statistical Office in Montenegro», 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018) 28-30 April, Izmir

-2017, «Transformation of the institutional framework of Statistical System of Montenegro, 61st ISI World Statistics Congresses WSC 2017, Marrakech, Morocco

-2016, Gordana Radojevic, J.Zvizdojevic: “Data collection methods in agriculture statistics – now and future (case of Montenegro)”, Seventh International Conference on Agricultural Statistics (ICAS VII), Rome

 

PUBLIKACIJE:

-2022, Uticaj COVID-19 na inflaciju u Crnoj Gori, koautor, dostupno na: https://www.cdtmn.org/analize/uticaj-covid-19-na-demografska-ekonomska-i-finansijska-kretanja-u-crnoj-gori-2-dio/ 

-2022, Uticaj COVID-19 na demografska, ekonomska i finansijska kretanja u Crnoj Gori, koautor, dostupno na: https://www.cdtmn.org/wp-content/uploads/2022/03/Uticaj-COVID-19-na-demografska-ekonomska-i-finansijska-kretanja-u-Crnoj-Gori-2-1.pdf 

-2021, Kreiranje podsistema zvanicne statsitke za potrebe istrazivanje pandemije COVID-19, koautor, dostupno na: http://monstat.org/cg/novosti.php?id=3466 

 

NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA KOJI NIJESU INDEKSIRANI NA SCI/SCIE/SSCI/A&HCI LISTAMA

-2018, «Tržišna vs. netržišna ekonomija,» zbornik radova: «Preduzetništvo vs. Renterijerstvo, » Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN: 978-86-7093-164-0

-2017, «Transformation of the institutional framework of Statistical System of Montenegro, 61st ISI World Statistics Congresses WSC 2017, Marrakech, Morocco

-2017, «Mjere populacione politike u Crnoj Gori»,  Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

-2016, Data collection methods in agriculture statistics – now and future (case of Montenegro), Seventh International Conference on Agricultural Statistics (ICAS VII), Rome

-2016 «Globalna mobilnost faktora proizvodnje «– da li imamo prave podatke?, IDN, 2016), zbornik radova: “Seobe i razvoj,” Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN: 978-86-7093-164-0

-2015, «Globaliazacija i statistika,” zbornik radova: “Globalizacija i kultura”, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN: 978-86-7093-157-2

-2014, «Popis poljoprivede 2010, Crna Gora», Gordana Radojević, Jelena Zvizdojević i Dragan Peković, Zbornik radova završne konefrencije Popisa poljoprivrede 2012. godina, Zavod za statistiku Srbije, ISBN-978-8686-115-5 od 62 do 78

-2014, “Humboltov pogled na korijene (anti)liberalizma”, zbornik radova: “(Anti)liberalizam i ekonomija”, IDN, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN: 978-86-7093-152-7

-2013, “Statističko mjerenje globalne međuzavisnosti”, Entrepreneurial Economy Postgraduate Studies “Entrepreneurial Economy; Faculty for International Economy, Finance and Business, University of Donja Gorica, Volume XIX, Podgorica, ISSN 1451-6659, Podgorica

-2012, “Impact of migration on labor market and social exclusion in Montenegro”, Entrepreneurial Economy Postgraduate Studies “Entrepreneurial Economy; Faculty for International Economy, Finance and Business, University of Donja Gorica, Montenegro, Volume XIX, ISSN 1451-6659, Podgorica (paper with PhD Jadranka Kaludjerovic)

-2010, „Struktura Bruto domaćeg proizvoda“, u: Crna Gora u XXI stoljeću-u eri kompetitivnosti, Monografije i studije broj: 73/3, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, dostupno na:

-2010, “GDP structure in Montenegro in conditions of crisis“, Entrepreneurial Economy Postgraduate Studies “Entrepreneurial Economy; Faculty for International Economy, Finance and Business, University of Donja Gorica, Montenegro, Volume XVI/I, ISSN 1451-6659, Podgorica

-2009, «Finansijska kriza iz ugla nacionalnih računa», Zbornik radova: Kriza i globalizacija, IDN,  Centar za ekonomska istraživanja , ISBN 978-86-7093-110-9

-2008, «Inflacija u Crnoj Gori vs inflacija u Euro zoni», Entrepreneurial Economy Postgraduate Studies “Entrepreneurial Economy; Faculty for International Economy, Finance and Business, Volume XVI/I, ISSN 1451-6659

-2008, «Inflacija kao posljedica ekonomskih sloboda», Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

-2007, «Inflation in Montenegro and Euro zone – where are the sources of divergence?», Monet 25 (Montenegro Economic Trends), Institute for Strategic Studies and Prognoses, Podgorica,  ISSN: 1451-3617 (paper with PhD Przemysław Woźniak)

-2006, «Model investicija u Crnoj Gori», «Preduzetnička ekonomija», postidplomske studije Preduzetničke ekonomija, Volume XII, Podgorica, ISSN: 1451-6659

-2006, Enterprise restructuring in Montenegro, CERGE-EI, Global Development Network-Regional Research Competition, Presented at CERGE Conference in Prague, co-author with Maja Drakić

-2006, «Bankocentrične ili tržišno orijentisane ekonomije», koautor, Miločerski forum, Budva, ISBN: 86-84651-02-2

-2006, «Kreditna ekspanzija», koautor, FREN, kvartalni monitor, Beograd, ISSN 1452-2810

-2006, “The impact of taxes on investment activity in Montenegro”, Monet 23 (Montenegro Economic Trends), Institute for Strategic Studies and Prognoses, Podgorica,  ISSN: 1451-3617

-2005, «Reforma bankarskog sistema – koliko smo daleko stigli?», «Preduzetnička ekonomija», postidplomske studije Preduzetničke ekonomija, Volume VIII, Podgorica, ISSN: 1451-6659

-2005,«Transakcioni troškovi kao determinanta konkurentnosti bankarskog sistema u Crnoj Gori“ - Konkurentnost i evropski put» – Miločerski forum, Budva (ISBN 86-84651-02-2)

 

dr Gordana Radojević