Predavači

Saradnik
dr Gordana Radojević

Osnovnu i srednju školu završila je u Nikšiću. Diplomirala je na Ekonomskog fakultetu u Podgorici, smjer «Preduzetništvo i preduzetničke finansije», 2003. godine. Na istom fakultetu, zvanje magistra ekonomskih nauka stekla je 2007. godine na Postdiplomskim studijama “Preduzetnička ekonomija”, odbranivši rad na temu “Ekonometrijski model bankarskog sektora Crne Gore”, mentor rada bila je prof. dr Vesna Karadžić. 

Tokom studija i nakon diplomiranja radila je u Centru za aplikativna istraživanja i analize, kao istraživač do 2008. godine. Saradnik je na Institutu za strateške studije i projekcije na projektima makroekonomskih modeliranja i analiza. Saradnik je na UDG-u od 2008., na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i Fakultetu za kulturu i turizam na predmetima primjenjene statistike i demografije i na predmetu «Međunarodni statistički sistemi». Radila je kao pomoćnik direktora Zavoda za statistiku Crne Gore u periodu od 2008-2011. godine, za oblast nacionalnih računa – makroekonomske i biznis statistike, kao i za međunarodnu saradnju. Od februara 2011. godine direktor je Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT-a). Poslove u vezi za EU integracijom zvanične statistike Crne Gore vodi od 2009. godine, a od 2013. godine Vlada Crne Gore ju je imenovala za rukovodioca pregovaračkog Poglavlja 18: Statistika. 

Školske 2011/2012. godine upisala je doktorske studije "Međunarodna ekonomija" na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica. Doktorsku disertaciju: "Statistička metodologija mjerenja globalnih međuzavisnosti", mentor rada prof. dr Veselin Vukotić odbranila je u decembru 2016. godine. 

Član je Savjeta statističkog sistema Crne Gore od 2008. godine i njegov potpredsjednik od 2011. godine. Član je Komisije za evropske integracije Vlade Crne Gore od 2009. godine. Član je predsjedništva Društva ekonomista i menadžera Crne Gore, kao i član međunarodnih statističkih društava: International Statistical Institute (ISI) od 2011.godine i International Input-Output Association (IIOA) od 2013. godine. U ime statističkog sistema Crne Gore od 2008. godine učestvuje u radu EUROSTAT radne grupe: Policy Group for statistical cooperation of candidate and potential candidates countries for EU, kao i u radu United Nation Statistical Commission u Njujorku. 

Posjeduje većih broj licneci/certifikata, od kojih izdvaja: Certifikat za primjenu međunarodne statističke metodologije SNA 2010 od Međunarodnog monetarnog fonda, 2009. godina; Licencu/Certifikat za trenera za edukaciju odraslih (CEFE trener) od Njemačke razvojne organizacije (GIZ), 2004. godina i Licencu finansijskog menadžera, od Komisije za hartije od vrijednosti i USAID, 2003. godina. 

- Učestvovala je na više stručnih konferencija i pohađala je veći broj specijalističkih obuka u zemlji i inostranstvu iz oblasti statistike, ekonometrije, metodologija istraživanja, nacionalnih računa i makroekonosmkog modeliranja. Kao najvažnije izdavaju se:

- Konferencije Postdiplomskih studija «Preduzetnička ekonomija» Podgorica i Miločerski ekonomski forum – Budva;

- Godišnje konfrencije u organizaciji Instututa društvenih nauka, Beograd;

- redovne godišnje konferencije generalnih direktora nacionalnih statističkih institucija EU-a, (DGINS) od 2011. godine (2011- Visbaden, 2012 – Prag, 2014 – Riga, 2015 – Lisabon, 2016 – Beč, 2017 – Budimpešta)

- redovne dvogodišnje konferencije International Statistical Institute (2013 Hong Kong i 2017 Marrakech);

- redovne dvogodišnje European quality conference ( 2012 Atina; 2014 Beč i 2018 Krakov);

- redovna zasjedanja UN Statističke komisije (2009- Njujork);

- redovna statistička konferencije statističara Evropse (CES) u organizaciji UNECE-a , od 2011 . godina ( Ženava i Pariz) 

Knjige:

 • 2017, "Statistička metodologija mjerenja globalnih međuzavisnosti", Institut za streteške studije i projekcije, Podgorica, ISBN 978-86-84299-15-6 

 

Radovi:

 • 2020, Gordana Radojević, M.Cizmovic, A.Mugosa,T.Lakovic, “The Effective Spirits’ Taxation Policy across Regions in Montenegro”, Lex Localis 18(1):165-184, DOI: 10.4335/18.1.165-184(2020)
 • 2019, T.Lakovic, A.Mugosa, M.Cizmovic, G.Radojevic, “Impact of Taxation Policy on Household Spirit Consumption and Public-Finance Sustainability”, Sustainability 11(20):5858, DOI: 10.3390/su11205858
 • 2018, Gordana Radojević, Jelena Marković, «Challenges of applying the model of total quality management in the Statistical Office of Montenegro», European Conference on Quality in Official Statistics, Poland, Krakow, 26-29.06.2018
 • 2018, Gordana Radojević, Vuk Čađenović, «Survey Quality Measurements at Universities and Statistical Office in Montenegro», 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018) 28-30 April, Izmir, 28-30.04 2018
 • 2017, «Transformation of the institutional framework of Statistical System of Montenegro, 61st ISI World Statistics Congresses WSC 2017, Marrakech, Morocco
 • 2017, «Mjere popilacione politike u Crnoj Gori» (u objavi), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
 • 2016, Data collection methods in agriculture statistics – now and future (case of Montenegro), Seventh International Conference on Agricultural Statistics (ICAS VII), Rome
 • 2016 «Globalna mobilnost faktora proizvodnje «– da li imamo prave podatke?, IDN, 2016), zbornik radova: “Seobe i razvoj,” Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN: 978-86-7093-164-0
 • 2015, «Globaliazacija i statistika,” zbornik radova: “Globalizacija i kultura”, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN: 978-86-7093-157-2
 • http://media.popispoljoprivrede.stat.rs/2014/Dokumenta/Radovi/13%20Popis%20poljoprivrede%202010.%20godine.pdf
 • 2014, «Popis poljoprivede 2010, Crna Gora», Gordana Radojević, Jelena Zvizdojević i Dragan Peković, Zbornik radova završne konefrencije Popisa poljoprivrede 2012. godina, Zavod za statistiku Srbije, ISBN-978-8686-115-5 od 62 do 78
 • 2014, “Metodološki problemi konstrukcije tabela ponude i upotrebe Crne Gore” (u objavi)
 • www.idn.org.rs/download/Anti-liberalizam.pdf 2014, “Humboltov pogled na korijene (anti)liberalizma”, zbornik radova: “(Anti)liberalizam i ekonomija”, IDN, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN: 978-86-7093-152-7
 • www.udg.edu.me/psee/files/download/1419844088_2275.pdf 2013, “Statističko mjerenje globalne međuzavisnosti”, Entrepreneurial Economy Postgraduate Studies “Entrepreneurial Economy; Faculty for International Economy, Finance and Business, University of Donja Gorica, Volume XIX, Podgorica, ISSN 1451-6659, Podgorica
 • www.udg.edu.me/postdiploma/files/download/1371470577_5849.pdf 2012, “Impact of migration on labor market and social exclusion in Montenegro”, Entrepreneurial Economy Postgraduate Studies “Entrepreneurial Economy; Faculty for International Economy, Finance and Business, University of Donja Gorica, Montenegro, Volume XIX, ISSN 1451-6659, Podgorica (paper with PhD Jadranka Kaludjerovic)
 • http://www.gbv.de/dms/zbw/671008455.pdf 2010, „Struktura Bruto domaćeg proizvoda“, u: Crna Gora u XXI stoljeću-u eri kompetitivnosti, Monografije i studije broj: 73/3, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
 • http://www.udg.edu.me/postdiploma/files/download/1290598752_2375.pdf 2010, “GDP structure in Montenegro in conditions of crisis“, Entrepreneurial Economy Postgraduate Studies “Entrepreneurial Economy; Faculty for International Economy, Finance and Business, University of Donja Gorica, Montenegro, Volume XVI/I, ISSN 1451-6659, Podgorica
 • 2009, «Finansijska kriza iz ugla nacionalnih računa», Zbornik radova: Kriza i globalizacija, IDN, Centar za ekonomska istraživanja , ISBN 978-86-7093-110-9
 • http://www.udg.edu.me/postdiploma/files/download/1279811520_4979.pdf 2008, «Inflacija u Crnoj Gori vs inflacija u Euro zoni», Entrepreneurial Economy Postgraduate Studies “Entrepreneurial Economy; Faculty for International Economy, Finance and Business, Volume XVI/I, ISSN 1451-6659
 • 2008, «Inflacija kao posljedica ekonomskih sloboda», Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
 • http://issp.me/wp-content/uploads/2012/10/ENMonet25.pdf 2007, «Inflation in Montenegro and Euro zone – where are the sources of divergence?», Monet 25 (Montenegro Economic Trends), Institute for Strategic Studies and Prognoses, Podgorica, ISSN: 1451-3617 (paper with PhD Przemysław Woźniak)
 • http://www.udg.edu.me/postdiploma/files/download/1279811149_6260.pdf 2006, «Model investicija u Crnoj Gori», «Preduzetnička ekonomija», postidplomske studije Preduzetničke ekonomija, Volume XII, Podgorica, ISSN: 1451-6659
 • 2006, Enterprise restructuring in Montenegro, CERGE-EI, Global Development Network-Regional Research Competition, Presented at CERGE Conference in Prague, 2006- co-author with Maja Drakić
 • 2006, «Bankocentrične ili tržišno orijentisane ekonomije», koautor, Miločerski forum, Budva, ISBN: 86-84651-02-2
 • http://ceves.org.rs/wp-content/uploads/2014/01/QM4.pdf 2006, «Kreditna ekspanzija», koautor, FREN, kvartalni monitor, Beograd, ISSN 1452-2810
 • http://issp.me/wp-content/uploads/2012/10/monet23.pdf 2006, “The impact of taxes on investment activity in Montenegro”, Monet 23 (Montenegro Economic Trends), Institute for Strategic Studies and Prognoses, Podgorica, ISSN: 1451-3617
 • http://www.udg.edu.me/postdiploma/download.php 2005, «Reforma bankarskog sistema – koliko smo daleko stigli?», «Preduzetnička ekonomija», postidplomske studije Preduzetničke ekonomija, Volume VIII, Podgorica, ISSN: 1451-6659 
 • 2005,«Transakcioni troškovi kao determinanta konkurentnosti bankarskog sistema u Crnoj Gori Konkurentnost i evropski put» – Miločerski forum, Budva (ISBN 86-84651-02-2)
dr Gordana Radojević
Predmeti
Kontakt podaci