Predavači

Saradnik
Mirjana Raičević

Mirjana Raičević je nastavnica engleskog jezika i književnosti. Predaje engleski jezik na Fakultetu za međunarodno hotelijerstvo, turizam i menadžment-Vatel. 

Mirjana Raičević
Kontakt podaci