Predmeti

FKT2IU
Istorija umjetnosti

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam
Opis kursa:
 
Ovaj predmet ima za cilj upoznavanje studenta sa istorijom umjetnosti. Izučavaju se: umjetnost antičke Grčke i Rima, srednjovjekovna umjetnost, humanizam i renesansa, barok i moderna umjetnost. Studentima će biti predstavljeni osnovni metodološki principi koji se vezuju za istoriju umjetnosti i predstavljeni ključni pojmovi i termini, kao i pravci i tehnike u umjetnosti. Tehnika učenja predmeta će biti vizuelne prirode, te će se koristiti različiti vizualni mediji za prikaz materijala. Studentima će biti predstavljene različite tehnike istraživanja u istoriji umjetnosti kroz  analizu izabranih studija primjenom različitih vizuelnih formi. Uporedo sa izučavanjem određenih perioda i pokreta u umjetnosti i analizom najznačajnijih djela, posebna pažnja će biti posvećena i širem društvenom, istorijskom i kulturnom u kontekstu u kome su pomenuta djela nastala.
 
Nakon završenog kursa student će biti osposobljen da:
 
  - Razvija kreativno mišljenje i pisanje;
  - Izgradi sopstvene kriterijume za donošenje stavova o određenim umjetničkim djelima;
  - Razumije ulogu umjestnosti u socialnom, političkom, psihološkom i filozofskom kontekstu;
  - Analizira umjetničke forme iz različitih perioda sa aspekta interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti;
  - Razvija interesovanje za istoriju umjetnosti kroz sopstveno istraživanje.
 
Course description:
 
This course provides a broad introduction to the History of Art. This focus is put on  the principal movements in the history of art including Greek and Roman Art, Medieval Art, the Renaissance, the Baroque and Modern Art.  Students will be introduced to the basic methodologies associated with art historical study, to the use of correct terms and to wide range of techniques developed by artists. Students will develop this understanding through comparative exercises in visual analysis of specific art works.The accent will be put on the wider social and cultural context and the importance of visual analysis.  Students will study different skills and techniques of art historical research through a series of select studies across different visual media.  Alongside the study of particular periods and movements in art, this course will also introduce the principal genres of art relating key works to the artistic, cultural, and historical contexts in which they arose.
 
Upon the completion of this course, student will be able to:
 
  - Think and write about art creatively;
  - Build their own criteria for making value judgements;
  - Understand and critically analyze the way in which art is related to the social, political, psychological and philosophical contexts;
  - Study the visual arts from an interdisciplinary perspective, covering a range of time periods.;
  - Develop their interest in history of art through independent studyand research.
 
 

Angažovani predavači: